---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 september 2023

Napraten over...

Zondag 3 september was er een viering in de kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe in Deurne, de

eerste viering na de zomervakantie. Met als nieuw jaarthema: “Luisteren”. Het staat In de komende vieringen centraal en zal hopelijk aanzetten tot nadenken en bezinnen.

Op 3 september deden we dat aan de hand van de profeet Jeremia - naar wie niemand wil luisteren en toch houdt hij vol - en naar Jezus die zijn beste vriend Petrus berispt, omdat deze niet goed luistert.

Beide lezingen nodigen uit antwoord te zoeken op de vraag: “En ik? Wat kan ik ermee, wat doe ik ermee?”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 augustus 2023

De volgende thematische viering is op zondag 3 september om 10.30 uur.

Op 14 en 21 augustus om 19.30 uur zijn de voorbereidende vergaderingen.

Wilt u meedenken en meepraten over deze viering?

Laat het ons dan weten via ons e-mailadres.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 juli 2023

Napraten over...

Viering in de kapel

zondag 2 juli 2023

was er om 10.30 uur een thematische Woord- en communieviering in de kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe aan de Vlierdenseweg in Deurne.

Het thema:  “Bruggenbouwers ruimen op” heeft te maken met de komende vakantieperiode. We ruimen op wat ons belast om vrij te kunnen zijn, om van de vakantie te kunnen genieten. De viering wordt muzikaal ondersteund door De Walsbergse Blaaskapel

U, jij bent van harte welkom bij deze viering als goede start voor een fijne vakantietijd.

Tijd: 10.30 uur en locatie: kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg109, Deurne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napraten over...

Op zondag 28 mei, hebben we Pinksteren

gevierd tijdens een thematische viering in onze kapel. 

Dit jaar is het is de 49e keer sinds de eerste thematische viering in de kapel in 1975.

We vieren dat de H. Geest neerdaalde op de apostelen en hen begeesterde. En de apostel Paulus benadrukt dat ieder mens op eigen wijze de geest heeft ontvangen. Zo kwam de werkgroep ertoe te kiezen voor het thema “Begeesterde Bruggenbouwers”.

Voorganger: p. Koos van Dijk svd.

De eerstvolgende thematische viering: zondag 2 juli 2023.

________________________________________________________________________________________________________________

Napraten over...

Zondag 7 mei was er een Thematische Viering met als thema:

“Bruggenbouwers toen en nu”

In de lezingen hoorden we hoe Jezus de onzekere apostelen voorbereidde op zijn vertrek en hoe daarna verder te gaan. En over diezelfde apostelen die in de vroege kerk de goede boodschap van Jezus verkondigden en op zoek gingen naar helpers.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 april 2023

Napraten over...

Paaszondag 9 april in de kapel

In een volle kapel hebben we een  

 Thematische Viering, met als thema:

Opstaan met onze Bruggenbouwer”.

beleefd met voorganger

p. Koos van Dijk svd.

We leven in een tijd die bij velen een dubbel gevoel oproept: Pasen vieren, maar… oorlog in Oekraïne en natuurrampen als in Turkije en Syrië?

In de verhalen over het lege graf en over de Emmaüsgangers beluisteren we ook twijfel en verdriet, want alles is voorbij. Maar dan horen de vrouwen dat Jezus niet hier is en de Emmaüsgangers herkennen al pratend en luisterend hoe Jezus hun bron van inspiratie blijft!

Kan Pasen ons ook inspiratie, perspectief bieden om bruggen te bouwen, om stenen weg te rollen?

Voor zijn overweging verwijzen wij u naar dat onderdeel boven aan de site.

Voor zijn overweging verwijzen wij u naar dat onderdeel boven aan de site.

 Tijd: 10.30 uur en locatie: kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg109, Deurne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 april 2023

6 maart 2023 Napraten over...

Op zondag 5 maart was er een 

 Thematische Viering met als thema:

Wat voor bruggenbouwer ben ik?

We zijn uitgenodigd om aan de hand van de lezingen na te denken over vertrouwen en het maken van keuzes vanuit onze christelijke levensovertuiging

.Tijd: 10.30 uur en locatie: kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg109, Deurne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-2 maart 2023

Zondag 5 maart is er weer een Thematische Viering 

Nadere informatie volgt.

Iedereen is van harte welkom bij deze Woord- en Communieviering!

.Tijd: 10.30 uur en locatie: kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg109, Deurne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 februari 2023

Napraten over...

zondag 5 februari was er een Woord- en Communieviering Viering met als thema:

Ieder mens een bruggenbouwer”.

In de lezingen geven de kernwoorden “zout” en “licht” stof om na te denken over dit thema:

“Jullie zijn het zout en het licht in de wereld”, zegt Jezus tegen zijn volgelingen. Zo kan iedereen, samen met anderen, bruggen bouwen over kloven tussen mensen om de gedachte achter “zout en Licht” handen en voeten te geven. Bezoekers van de normaal gevulde kapel, hebben de lezingen en de daaraan gekoppelde overweging op zich in laten werken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 januari 2023

Week van gebed voor de eenheid

Op 22 januari a.s. om 19.00 uur bent u van harte welkom in de Protestantse Kerk in Deurne voor de oecumenische viering in het kader van de week van gebed voor de eenheid der Christenen.

Aan de viering wordt meegewerkt door  Kapelgroep Willibrordhaeghe, Christelijke Gemeente de Levensboom ,  Protestantse Gemeente Deurne en Parochie Heilige Willibrord Deurne.

Het thema van deze viering is

Doe goed, zoek recht’,

(Jesaja 1 vers 17)

De liturgie is ons aangereikt door christenen uit Minnesota, Verenigde Staten. 

Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Reddingiushuis.

______________________________________________________________________________________________________________________________

20 januari 2023

KERSTMIS in de kapel van Kloosterhotel Willibrordhaeghe

Napraten over...

de viering van kerstavond

zaterdag 24 december 2022.

Door ziekte van onze voorganger was het geen eucharistieviering maar een woord- en communiedienst.

Het was een sfeervolle viering waarin we inspiratie konden opdoen om  - in navolging van Jezus - als bruggenbouwers aan de slag te gaan.

De volle kapel voelde als een gemeenschap van gelijkgestemden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 december 2022

Op zaterdag 24 december, kerstavond, vieren we in de NACHTMIS de geboorte van Jezus. Voorganger is

p. Koos van Dijk svd.

Het thema voor de viering, "Jezus, dé bruggenbouwer”, sluit aan bij het jaarthema.

Bruggen zijn belangrijk om verbindingen te leggen. De bruggenbouwers verbinden zo mensen met elkaar. Dat geldt ook voor ons als mensen, zeker in een tijd waarin tegenstellingen helaas vaak enorm worden uitvergroot. Daarom willen we in deze viering nadenken over Jezus, dé bruggenbouwer, die mensen bij elkaar bracht. Hoe trekken wij op met onze medemens? Wat is onze bijdrage aan een rechtvaardige samenleving? Kunnen wij in die zin bruggen naar de ander slaan?

De lezingen en teksten kunnen ons aanzetten tot nadenken over het thema. U bent van harte welkom in de kapel

Aanvang: 21.30 uur.

kapel van Kloosterhotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109, Deurne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 december 2022

napraten over de thematische adventsviering van 4 december:

-de dagen korten

-de nachten lengen

-de bladeren ritselen

-het wordt koud

-we bereiden ons voor op Kerstmis

De volgende thematische viering is op kerstavond zaterdag 24 december 2022

de plechtige eucharistieviering van Kerstmis begint om 21.30 uur

_______________________________________________________________________________________________________________________________

4 november 2022

Viering in de kapel

Op zondag 4 december is er in de kapel van Willibrordhaeghe een Thematische Viering met als thema “Profeten als bruggenbouwers”.

Het is de tweede zondag van de Advent, wat ‘komst’ betekent. Het is de tijd van verwachting, van wachten op. Aan de hand van de profeten Jesaja en Johannes de Doper bereiden we ons voor op Kerstmis. We staan stil om uit te kijken naar, te wachten op het feest van de geboorte van Jezus, die mensen inspireert te werken aan rechtvaardigheid en vrede.

De Woord- en communieviering begint om 10.30 uur. U bent van harte welkom!

 in de kapel van Kloosterhotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109, Deurne

_____________________________________________________________________________________________________________________________

zaterdag 26 november 2022

napraten over...

De Woord- en Communieviering van zondag 6 november 2022 had als thema:

Bruggen bouwen naar wie ons zijn voorgegaan. 

In de viering rond Allerheiligen en Allerzielen gingen de gedachten uit naar allen die ons zijn voorgegaan.

In het thema was er ruimte voor al die gedachten en herinneringen. Namen van dierbare overledenen werden genoemd en er werd stilgestaan bij voorgangers uit het  verleden.

Gebeden, lezingen,  liederen,  inspiratie en meditatie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 november 2022

thema: Bruggen bouwen naar wie ons zijn voorgegaan

In deze viering rond Allerheiligen en Allerzielen gaan de gedachten uit naar allen die ons zijn ontvallen.

In het thema is er ruimte voor al die gedachten en herinneringen. Namen van dierbare overledenen worden genoemd en er wordt stilgestaan bij voorgangers uit het  verleden.

Gebeden, lezingen en liederen kunnen zorgen voor inspiratie en meditatie.

U bent van harte welkom

om 10.30 uur in de kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe aan de Vlierdenseweg in Deurne.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 oktober 2022

Napraten over ...

zondag 2 oktober was er om 10.30 uur  in de kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe in Deurne een  oecumenische viering van de kapelgroep samen met de Protestantse Gemeente Deurne.

 In de gezamenlijke voorbereiding hadden we als thema voor deze viering “Bruggen bouwen met elkaar” gekozen.

Het thema was ingegeven door de lezingen: met klagen los je problemen niet op; ga de uitdaging aan zelf actief aan de slag te gaan en je niet tevreden te stellen met alleen maar plichtmatig bezig zijn.

Via de collecte hebben we  een brug van hulp kunnen bouwen voor Stichting “Vluchteling als naaste” uit Helmond.

Voorgangers waren ds. Ada Rebel en p. Koos van Dijk svd. 

Het was een volle kapel. De dienst is terug te kijken is bij: www.kerkdienstgemist.nl vervolgens: -Noord-Brabant -Deurne -Protestantse Gemeente Deurne.

Veel kijkplezier en tot 6 november bij de volgende thematische viering

_____________________________________________________________________________________________________________________________

zondag 4 september 

is er een thematische viering in de kapel van Willibrordhaeghe om 10.30 uur.

Het is de eerste viering na de zomervakantie.

Als jaarthema hebben we gekozen voor  “Bruggen bouwen”.

Aan de hand van dit thema gaan we verder op de weg die we met Pinksteren 1975 zijn ingegaan.

De lezingen van 4 september vormen de basis voor  het thema: “Bruggen bouwen is wijs”

 om keuzes te maken heb je wijsheid nodig. Je moet vooral goed nadenken voordat je een keuze maakt. Dat betekent vaak dat je een ‘brug bouwt’ om bijv. mensen te ondersteunen, om vrede te bereiken, om elkaar te accepteren.

De collecte is bestemd voor een project van MIVA in Tanzania: een auto voor spoedeisend ziekenvervoer.

U bent van harte welkom bij deze woord- en communieviering.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Vrijdag 26 augustus 2022

Napraten over.... thematische woord- en communieviering van zondag 3 juli 2022    

“De zin van bezinnen”

het thema verwees naar de thema’s waarbij we in de voorbije vieringen hebben stilgestaan.

Het sluit tevens aan bij de evangelielezing waarin Jezus 72 leerlingen voor zich uitstuurt om zijn boodschap te brengen en het verwijst naar de komende vakantieperiode.

De viering die muzikaal ondersteund werd door de Walsbergse Blaaskapel, is zo goed bevallen dat wij hier vaker gebruik van willen maken. 

De opbrengst van de collecte is een afscheidscadeau voor pastoor Paul Janssen, die het heeft bestemd voor het Tejohuis.

Wij wensen u een fijne vakantietijd en tot in september!

_______________________________________________________________________________________________________________________________

maandag 4 juli 2022

zondag 3 juli 2022 10.30 uur:

thematische woord- en    communieviering in de kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe

“De zin van bezinnen”

is het thema, dat verwijst naar de thema’s waarbij we in de voorbije vieringen hebben stilgestaan.

Het sluit tevens aan bij de evangelielezing waarin Jezus 72 leerlingen voor zich uitstuurt om zijn boodschap te brengen en het verwijst naar de komende vakantieperiode.

De viering wordt muzikaal ondersteund door de Walsbergse Blaaskapel.

De opbrengst van de collecte is een afscheidscadeau voor pastoor Paul Janssen, die het heeft bestemd voor het Tejohuis.

U, jij bent van harte welkom bij deze viering als goede start voor een fijne vakantietijd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

donderdag 23 juni 2022

Napraten over....

Hoogfeest van Pinksteren op zondag 5 juni 2022  met p. Koos van Dijk svd

Op Pinkstermorgen 20 mei 1975:

in de kapel van  toenmalig Missiehuis St.-Willibrord in Deurne zag je nieuwe gezichten na een berichtje in de lokale pers. Zij waren gekomen om samen Pinksteren te vieren met als thema “Elkaar verstaan”. Wie had gedacht dat dit het begin zou zijn van een onafgebroken reeks thematische vieringen in deze kapel? Ook nu is er een viering met het thema

“De ZIN van het ELKAAR VERSTAAN

Elkaar verstaan, begrijpen, openstaan voor elkaar: ruim 2000 jaar geleden gebeurde het dankzij de inspiratie van de Geest. Het thema inspireerde in 1975 en in 2022 vertellen de lezingen ook weer over elkaar verstaan.

Deze 48e thematische viering op het Hoogfeest van Pinksteren sinds 1975 werd opgeluisterd door het koor Edith Stein o.l.v. Frans Spoorenberg en dit viel bijzonder in de smaak. Ook deze zondagmorgen hebben veel mensen, ca. 80 personen, de weg naar de kapel gevonden. De koffie met zelfgemaakte cake, door de kapelgroep aangeboden, viel goed in de smaak. Na de dienst is er volop na- en bijgepraat door de bezoekers. De overweging kunt u nalezen door het  onderdeel 'overwegingen' aan te klikken boven aan deze site. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zaterdag 28 mei 2022 

Napraten over....

Dienst van bezinning op zondag 1 mei  2022 in de kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe te Deurne. 

Thema van deze Woord- en Communieviering: “De zin van ervoor gaan”. 

In de lezingen gaat het over de apostelen die zonder Jezus helemaal van hun à propos zijn. Ze voelen zich in de steek gelaten tot ze in de man op de oever van het meer Jezus herkennen. Dat leidt ertoe dat ze uiteindelijk de boodschap van Jezus openlijk in Jeruzalem en elders gaan uitdragen.

In zijn overweging sprak de voorganger ons aan op wat wij doen of willen doen als het ons tegen zit? Door middel van vragen zette hij ons aan het denken. Er werd nog lang nagepraat tijdens het gezamenlijk koffie drinken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

maandag 2 mei 2022

De volgende Thematische Viering is een dienst van bezinning op zondag 1 mei  2022

in de kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe te Deurne. 

Als thema van deze Woord- en Communieviering is gekozen voor “De zin van ervoor gaan”. 

In de lezingen gaat het over de apostelen die zonder Jezus helemaal van hun à propos zijn.

Ze voelen zich in de steek gelaten tot ze in de man op de oever van het meer Jezus herkennen.

Dat leidt ertoe dat ze uiteindelijk de boodschap van Jezus openlijk in Jeruzalem en elders gaan uitdragen.

U bent weer van harte welkom bij deze bezinnende viering!

_______________________________________________________________________________________________________________________________

maandag 18 april 2022

Napraten over...

Eerste Paasdag 17 april 2022  Hoogfeest van Pasen met voorganger: pater Koos van Dijk svd.

[Zijn overweging leest u onder de kop overwegingen, boven aan deze site.]   

De Zin van Opstaan

Het thema is ingegeven door de bijzondere verhalen over het lege graf en over de Emmaüsgangers: nieuw leven, opstaan, de steen weggerold… Kunnen we dat een plaats geven in ons leven tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne?

Kan het hoop bieden aan zieken, aan mensen die hun dierbare hebben verloren?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 10 april 2022

Napraten over...

zondag 13 maart 2022 was de gezamenlijke eucharistieviering van de Willibrordusparochie en de Kapelgroep in de Willibrorduskerk aan de Markt in Deurne met als thema:

De zin van vertrouwen.

Ongeveer 100 parochianen en kapelbezoekers hebben tijdens de dienst  nagedacht over het thema. Voorganger pastoor Paul Janssen nam ons mee in woord, gebed en gezang. In zijn overweging plaatste Gerard Jansink de lezingen in het perspectief van  de huidige tijd, waarin het soms moeilijk is vertrouwen te hebben in anderen. 

Deze overweging kunt u nalezen onder het kopje "overwegingen" boven aan deze pagina.

Na de dienst is er nog lang gezamenlijk koffie gedronken en bijgepraat.

Vanaf deze plaats willen we nogmaals Pastoor Paul Janssen bedanken voor de jarenlange fijne samenwerking en wensen hem - wanneer hij medio dit jaar naar 's-Hertogenbosch vertrekt - veel succes in zijn nieuwe aanstelling.

De dienst van 13 maart is terug te kijken via:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1480-Sint-Willibrorduskerk-Deurne/events/live 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

maandag 14 maart 2022

De eerstvolgende Thematische viering is niet in onze vertrouwde kapel, maar in

H. Willibrorduskerk

Markt 9  Deurne

zondag 13 maart 2022 

Voorganger: pastoor Paul Janssen

De pastoor en de kapelgroep Willibrordhaeghe hebben gezamenlijk deze viering voorbereid met als thema: 

De zin van vertouwen

Bij de voorbereiding gaven de lezingen over de twijfelende Abraham en over de leerlingen die met Jezus op de berg Thabor de stem uit de wolk horen zeggen: “Dit is mijn Zoon, Luister naar Hem”, de inspiratie voor dit thema.

De viering begint om 10.30 uur.

Eenieder is van harte welkom. Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.

U bent van harte welkom!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

maandag 7 maart 2022

A.s. zondag 6 maart is de protestantse kerk in Deurne open van 12.00 - 15.00 uur om mensen de gelegenheid te geven een kaarsje te branden i.v.m. de oorlog in Oekraïne. 
Het is een vreemde tijd, waarin onze gedachten uitgaan naar de mensen daar, maar die ook onzekerheid voor ons allemaal met zich meebrengt.
Gods zegen toegewenst

____________________________________________________________________________________________________________________________

donderdag 3 maart 2022

De eerstvolgende Thematische viering is niet in onze vertrouwde kapel, maar in

H. Willibrorduskerk

Markt 9

Deurne

Deze vindt niet plaats op de eerste zondag in maart, maar de tweede

zondag 13 maart 2022 

Nadere informatie volgt nog.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

maandag 7 februari 2022

Napraten over...

de dienst van 6  febr. 2021.

De kapel was goed gevuld met bezoekers die blij waren weer eens samen te kunnen vieren. Fijn was ook dat onze 'trouwste' voorganger er bij kon zijn vanuit Teteringen! De tekst van de overweging, die pater Koos van Dijk (svd) verzorgde, is terug te lezen als u bovenstaande de kop 'Overwegingen' aanklikt. 

Van te voren aanmelden hoeft niet meer, maar mensen gebruikten een mondmasker tijdens het binnenkomen en weggaan. Tijden de viering en het eraan deelnemen konden die gelukkig af gedaan worden. Na de dienst is er gezamenlijk koffie gedronken en bijgepraat.     

Thema van de viering: De zin van geroepen worden/zijn en is gebaseerd op twee roepingsverhalen uit de Bijbel, waarin Jesaja en Petrus, ondanks al hun twijfels en onzekerheid, een hoofdrol spelen. Het thema biedt volop inspiratie om na te denken over de zin van ons eigen geroepen worden/zijn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vrijdag 4 februari 2022

zondag 6 februari 2022:  

 Thematische Viering in de kapel van Kloosterhotel Willibrordhaeghe,  

 10.30 uur

voorganger p. Koos van Dijk.  

Het thema: 

De zin van geroepen worden / zijn

U bent van harte welkom!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 januari 2022

Gebedsweek voor eenheid van christenen

Zondag 23 januari 2022 om 15:00 uur     Oecumenische viering   van

Parochie Heilige Willibrord Deurne, Protestantse Gemeente Deurne,  Christelijke gemeente De Levensboom,  en  Kapelgroep Willibrordhaeghe in  de H.WillibrorduskerkMarkt 9, Deurne.  

Harry Bootsma verzorgt het orgelspel en begeleidt de samenzang. Van harte uitgenodigd om mee te komen vieren.  Aanmelden is niet nodig. U kunt de viering ook volgen via kerkdienstgemist.nl 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 januari 2022

KERSTMIS in de kapel van

Kloosterhotel Willibrordhaeghe:

Na rijp beraad, en met pijn in ons hart, hebben wij besloten de viering van de dagdienst van Kerstmis op 25 december 2021 NIET door te laten gaan. 

De voorbereidingen voor de viering van Kerstmis waren, toen wij dit besluit namen, al in een vergevorderd stadium. Daarom kunnen wij u hier de overweging van p. Koos van Dijk en enkele andere teksten aanbieden. 

 

Ik steek een kaarsje op...

 

Ik steek met jullie een kaarsje op

als dank voor alle liefde

als licht in de duisternis

als troost bij verdriet

als zorg bij ziekte

als een luisterend oor

als aandacht bij eenzaamheid

als dank voor ’t meeleven

als herinnering aan een dierbare

als een Kerst- en Nieuwjaarswens.

 

Hoop

Hoop is een kwaliteit van de ziel.

Het is de gerichtheid van de geest,

een gerichtheid van het hart,

voorbij de horizon verankerd.

Hoop is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat…

of bereidheid om je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,

niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme

en ook niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Wel is hoop de zekerheid dat iets zinvol is, los van de afloop.

los van het resultaat.

Václav Havel, 1936-2011

-- De collecte tijdens de viering van Kerstmis zou bestemd zijn voor de KERSTACTIE van de SVD. Uw bijdrage hiervoor  kunt u overmaken op:        NL29 ASNB 8821 0265 07
t.n.v. Stichting Kapelgroep Willibrordhaeghe ovv kerstactie svd. 

Wij zullen  zorgen dat de opbrengst op de goede plaats terecht komt.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 december 2021

Adventsactie Voedselbank

Wij nodigen u uit in de adventstijd houdbare levensmiddelen (geen drank) te schenken voor de cliënten van Voedselbank Deurne. Huishoudelijke artikelen als keukenrol, toiletpapier en filterzakjes, poetsmiddelen, shampoo etc. zijn ook welkom. U kunt de levensmiddelen tot Kerst plaatsen in de kratten in het portaal van alle kerken of het parochiecentrum in Deurne.

Namens de cliënten van de Voedselbank: hartelijk dank.

Meditatieve gedachte

Advent is,
net als ‘blij verwachten’,
liefdevol omgeving scheppen,
warmte en geborgenheid.
Heel je wereld voorbereiden
op je mensgeworden mens,
terwijl de kiem zich deelt en deelt
en steeds meer mededeelt
tot op de langverwachte dag,
waarop je droom het wachten breekt
en je aan ieder die het wil horen
juichend schrijft of mailt:
“Nieuw leven is geboren,
kind, van God en mens!
Advent…
net als ‘blij verwachten’,
dat kun je niet alleen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 december 2021

Op zaterdag 25 december,

Eerste Kerstdag, vieren we in de Thematische Viering van 10.30 uur

de geboorte van Jezus. 

Voorganger is p. Koos van Dijk svd.

Er is dus GEEN nachtmis op 24 december!

 

Kerstmis 2021: we willen in deze viering nadenken over:

'De zin van de Kerstboodschap’

in een tijd van spanning en onzekerheid. De lezingen en teksten kunnen ons aanzetten tot nadenken over het thema.

U bent van harte welkom! We houden ons aan de coronamaatregelen. Dat betekent dat, met het oog op het beschikbare aantal zitplaatsen, vóóraf aanmelden voor deze viering via e-mail noodzakelijk is: kapelgroepwillibrordhaeghe@ziggo.nl

 Indien u gezondheidsklachten heeft met betrekking tot corona, vragen we u niet te komen.

Aanmelden is mogelijk tot 24 december, 12.00 uur.

 

N.B. De eerstvolgende viering in de kapel is op zondag 6 februari 2022.

__________________________________________________________________________________________________________________

Geen viering 5 december in de kapel,

wel de lezingen en de meditatieve gedachte.

De overweging van Gerard Jansink leest u onder het kopje Overweging boven aan deze pagina.

Lezingen voor 2e zondag van de Advent, 5 december 2021

Lezing uit het boek Baruch 5:1-9

-Blijf niet staren op wat was

Jeruzalem, leg je kleed van rouw en ellende af
en bekleed je voor altijd met de heerlijke schoonheid die van God komt.
Sla de mantel van Gods gerechtigheid om,
zet op je hoofd de schitterende kroon van de Eeuwige.
Want God wil jouw schittering doen stralen overal op aarde.
Voor eeuwig geeft God je de naam:
'Vrede door gerechtigheid' en 'Heerlijkheid door vroomheid'.
Sta op, Jeruzalem, neem plaats op de berg en kijk uit naar het oosten.
Zie, je kinderen zijn weer samengebracht, uit alle windstreken,
op het woord van de Heilige.
Ze zijn blij nu God weer aan hen denkt.
Te voet gingen zij bij je vandaan,
weggesleept door de vijand,
maar eervol brengt God hen terug,
gedragen als op een koningstroon.
Want God beval alle hoge bergen en eeuwige heuvels te slechten
en de dalen op te vullen,
zodat het hele land een effen vlakte wordt
en Israël veilig optrekt onder de heerlijkheid van God.
Ook de bossen en alle geurige bomen
geven schaduw aan Israël op Gods bevel.
Ja, God brengt Israël in vreugde thuis.
Hij omhult het met het licht van zijn heerlijkheid;
met zijn barmhartigheid zal Hij hen omgeven
en met de gerechtigheid die van Hem komt.

Lezing uit de goede boodschap volgens Lucas 3:1-6

-Kijk vooruit

Het was het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius. Pontius Pilatus bestuurde de provincie Judea. Herodes was koning van Galilea, en zijn broer Filippus was koning van de gebieden Iturea en Trachonitis. En Lysanias was koning van Abilene. Annas en Kajafas waren hogepriester.

In dat jaar werd Johannes, de zoon van Zacharias, door God geroepen. Johannes leefde in de woestijn.

oen ging Johannes naar het gebied bij de Jordaan. Daar zei hij tegen de mensen:

‘Begin een nieuw leven en laat je dopen! Dan zal God je zonden vergeven.’

In het boek van de profeet Jesaja staat al over Johannes geschreven:

«Hij roept in de woestijn: Opzij voor de Heer! Maak de weg klaar voor de Heer!

Maak de weg recht, zonder bochten. Maak de weg vlak, haal alle bergen en dalen weg.

Dan zal iedereen zien dat God redding brengt.»

Adventsactie Voedselbank

Wij nodigen u uit in de adventstijd houdbare levensmiddelen (geen drank) te schenken voor de cliënten van Voedselbank Deurne. Huishoudelijke artikelen als keukenrol, toiletpapier en filterzakjes, poetsmiddelen, shampoo etc. zijn ook welkom. U kunt de levensmiddelen tot Kerst plaatsen in de kratten in het portaal van alle kerken of het parochiecentrum in Deurne.

Namens de cliënten van de Voedselbank: hartelijk dank!

Meditatieve gedachte

Advent is,
net als ‘blij verwachten’,
liefdevol omgeving scheppen,
warmte en geborgenheid.
Heel je wereld voorbereiden
op je mensgeworden mens,
terwijl de kiem zich deelt en deelt
en steeds meer mededeelt
tot op de langverwachte dag,
waarop je droom het wachten breekt
en je aan ieder die het wil horen
juichend schrijft of mailt:
“Nieuw leven is geboren,
kind, van God en mens!
Advent…
net als ‘blij verwachten’,
dat kun je niet alleen.

__________________________________________________________________________________________________________________________

5 december 2021

Geen viering in de kapel

De Thematische Viering van zondag 5 december in de kapel van Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe gaat niet door. De voorbereidingsgroep acht het niet verstandig een dienst te houden in een periode dat van ons allen gevraagd wordt, als dat kan, thuis te blijven en veel contacten met anderen te mijden.

De voorbereidingen voor de dienst waren al vergevorderd. De overweging en enkele andere teksten zullen op 5 december op de website geplaatst worden: www.kapelgroepwillibrordhaeghe.nl 

Hopelijk tot ziens met Kerstmis!!

_______________________________________________________________________________________________________________________

29 november 2021

Napraten over...

de dienst van 7 november 2021.

We hebben onze dierbare overledenen

herdacht met het aansteken van kaarsjes en het noemen van hun namen. 

Het was een viering rond het thema

"De zin van herdenken".

De overweging van Fien Vollenberg kunt u nalezen  onder het kopje OVERWEGINGEN boven aan deze pagina

 

Op zondag 5 december is de volgende thematische viering.

We hopen u te mogen begroeten.

U kunt dan een pakket met houdbare levensmiddelen meebrengen voor Voedselbank Deurne.  

Voorbereiding: woensdag 17 en 24 november, 15.00 u.

Meepraten? Of een keer toekijken? Welkom!

Graag aanmelden via ons e-mailadres.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Zondag 7 november

Thematische Viering in de kapel

De Woord- en Communieviering van zondag 7 november heeft als thema:

“De zin van herdenken”. 

In deze viering gedenken we hen, die ons zijn voorgegaan, die ons zijn ontvallen: Allerheiligen/Allerzielen.

Het thema biedt ruimte voor gedachten en herinneringen, waarmee we, geïnspireerd door gebeden, verhalen en muziek, stilstaan bij onze dierbare overledenen en hun namen noemen.

U bent van harte welkom om 10.30 uur in de kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe aan de Vlierdenseweg in Deurne.

___________________________________________________________________________________________________________________________

29 oktober 2021

napraten over...

de dienst van 3 oktober 2021

De kapel was goed gevuld met vele bekende gezichten. We zagen ook verschillende nieuwe bezoekers. 

Het was fijn, samen met de Protestantse Gemeente, een viering te houden rond het thema

"De zin van gelijkwaardigheid"

De overweging van ds. Ada Rebel kunt u nalezen  onder het kopje OVERWEGINGEN boven aan deze pagina

Het samen koffie/thee drinken voelde als vanouds.

Op zondag 7 november is de volgende thematische viering.

We hopen u te mogen begroeten.

 Voorbereiding: dinsdag 19 en 26 oktober, 10.30u in de sacristie.

 Meepraten? Of een keer toekijken? Welkom!

___________________________________________________________________________________________________________________________

Viering in de kapel

Op zondag 3 oktober is de jaarlijkse gezamenlijke viering van de kapelgroep en de Protestantse Gemeente Deurne in de kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe, aanvang 10.30 uur.

De voorgangers van deze oecumenische dienst zijn dominee Ada Rebel en pater Koos van Dijk svd.

Het thema: 

De zin van gelijkwaardigheid

De lezingen van deze zondag bieden de aanknopingspunten voor dit thema.

U bent van harte welkom!

 

________________________________________________________________________________________________________________________

donderdag 30 september 2021

napraten over...

de dienst van 5 september 2021

De kapel was goed gevuld met vele bekende gezichten. We zagen ook verschillende nieuwe bezoekers. 

Het was fijn, na een periode van letterlijk afstand houden, samen na te denken over de zin van nabijheid. 

De overweging van p. Koos van Dijk kunt u nalezen  onder het kopje OVERWEGINGEN boven aan deze pagina

 

Het weer samen koffie/thee drinken en napraten was een verademing.

 

Op zondag 3 oktober is de volgende thematische viering. We houden dan onze jaarlijkse oecumenische viering samen met de Protestantse gemeente Deurne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zondag 19 september 2021

Uitnodiging

Wij ontvingen onderstaande uitnodiging van de Protestantse Gemeente Deurne, welke wij graag met u delen.

 

Op zondag 19 september viert de Protestantse gemeente Deurne haar startzondag in de kapel van Willibrordhaeghe.

Het thema is ‘Ik zal er zijn’.

Mocht u als ‘kapelganger’ deze dienst willen bijwonen, dan bent u van harte welkom.

aanvang: 10.00 uur

In verband met de voorbereidingen ontvangen we graag uw aanmelding, tot en met vrijdag 17 september.

 via: kapelgroepwillibrordhaeghe@ziggo.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 5 september 2021

Op zondag 5 september is er om 10.30 uur een Thematische Viering in de kapel van Kloosterhotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109 in Deurne.

 

Het thema: DE ZIN VAN... NABIJHEID

Voorganger is p. Koos van Dijk svd

Aanmelden hiervoor is niet meer noodzakelijk.

Na de dienst kunnen we weer napraten met koffie of thee.

We volgen nog steeds de richtlijnen van het RIVM

U bent van harte welkom deze viering bij te wonen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Napraten over...de Thematische Eucharistieviering van

zondag 4 juli 2021

 

Na lange tijd weer een goed gevulde kapel met veel bekende en ook nieuwe gezichten.

Een luchtige viering met als thema: 'Laten we genieten van kleine dingen'.

We hebben in de dienst nagedacht over: tijd hebben - tijd nemen -gewone dingen waarvan je kunt genieten wanneer de agenda even leeg is.

De overweging van p. Koos van Dijk kunt u nalezen, door te klikken op Overwegingen boven de foto op deze pagina.

In augustus is er geen Thematische Viering.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 juli 2021

Viering in de kapel

Op zondag 4 juli a.s. is er om 10.30 uur een Thematische Viering in de kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe te Deurne.

Voorganger is pater Koos van Dijk svd. Het is de laatste viering vóór de vakantieperiode.

Daarom willen we, met als thema “Laten we genieten van kleine dingen”, stilstaan bij o.a. een tekst uit het evangelie van Matteüs.  Jezus nodigt ons daarin uit  eens om ons heen te kijken en oog te hebben voor de mooie dingen in de natuur en ervan te genieten.

We willen deze zondag nadenken over: tijd hebben - tijd nemen -gewone dingen waarvan je kunt genieten wanneer de agenda even leeg is.

Het is immers bijna vakantie!

 

Eenieder is van harte welkom!

Er is geen beperking meer wat betreft het bezoekersaantal, we houden ons wel aan de 1,5 meter en communiceren op aangepaste wijze

 

Na afloop van de dienst is er nog geen koffie/thee

 

Aanmelden is wenselijk (maar niet meer verplicht) via kapelgroepwillibrordhaeghe@ziggo.nl tot zaterdag 3 juli 18.00 uur.

 

Hopelijk tot ziens op zondag 4 juli om 10.30 uur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------2 juli 2021

Napraten over...

zondag 23mei 2021

Pinksteren 

Samen met  dertig bezoekers hebben we vandaag op een fijne manier de eucharistie mogen vieren , met aansprekende teksten en liederen. 

De overweging van p. Koos van Dijk kunt u nalezen door  aan de bovenzijde van de foto op  OVERWEGINGEN  te klikken.

Helaas moesten we vandaag 16 mensen teleurstellen. Zij konden vanwege het maximaal toegestane aantal bezoekers niet deelnemen aan de viering.

 

 

De volgende Thematische Viering zal zijn op zondag 4 juli 2021 om 10.30 uur.

Voorganger: p. Koos van Dijk 

 

 

------

 

Volgens de huidige maatregelingen kunnen we bij de Thematische Vieringen  slechts 30 bezoekers toelaten. 

Wanneer het maximaal toegestane aantal bezoekers is bereikt, hanteren we een reservelijst. 

Na aanmelding laten wij u weten of u op deze reservelijst staat.

Komt er een plaats vrij, dan laten wij dat zo spoedig mogelijk weten.

Verder...houden wij ons aan alle andere voorschriften met betrekking tot Covid-19 en vragen wij u bij corona-gerelateerde klachten niet naar de viering te komen. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-23 mei 2021

 

Zondag 23 mei,

hoogfeest van Pinksteren:

U bent van harte welkom om 10.30 uur in de kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe in Deurne.

De viering heeft als thema:

Laten we ook nú geestkracht uitstralen.

Voorganger is p. Koos van Dijk svd.

De lezingen gaan over de uitdaging geestkracht uit te stralen, ieder met haar of zijn talenten, geïnspireerd door - zoals Stef Bos het zingt in het openingslied - de Geest van hierboven die ons kan bezielen, enthousiasmeren en een vonk van geestkracht in ons kan ontsteken.

Aanmelden is noodzakelijk:

kapelgroepwillibrordhaeghe@ziggo.nl

(tot zaterdag 22 mei, 18.00 uur) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 mei 2021

De overweging van de  Thematische Woord- en Communieviering van 2 mei 2021 met als thema  

Laten we verdergaan in verbondenheid

kunt u nalezen, door te klikken op Overwegingen boven de foto op deze pagina.

De volgende Thematische Eucharistieviering is op Pinksterzondag 23 mei 2021 om 10.30 uur in de kapel van Kloosterhotel Willibrordhaeghe in Deurne.

Hoogstwaarschijnlijk is vooraf aanmelden ook dan weer noodzakelijk. Wij raden u aan voor nadere en actuele informatie onze website te raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- mei 2021

Viering in de kapel

 

Op zondag 2 mei is er om 10.30 uur een woord- en communieviering in de kapel van  Kloosterhotel Willibrordhaeghe in Deurne.

Het thema:

Laten we verdergaan in verbondenheid.

In de zeven weken tussen Pasen en Pinksteren horen we verhalen over de verbondenheid van Jezus met de leerlingen na zijn verrijzenis.

In deze viering willen we nadenken over onze verbondenheid met de Verrezene en onze medemens.

 

Attentie: aanmelden voor deze dienst is vanwege de coronamaatregelen nog steeds noodzakelijk en kan tot zaterdag 1 mei, 18.00 uur via: 

kapelgroepwillibrordhaeghe@ziggo.nl

 

We kunnen helaas slechts een beperkt aantal bezoekers toelaten.

                                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 24 april

Pasen 2021

Gelukkig hebben dit jaar weer het Paasfeest kunnen vieren in de kapel.   De groep was weliswaar klein (30 bezoekers), toch gaf de aangepaste manier van samen vieren een warm gevoel. Het zegenen van water en vuur door de voorganger p. Koos van Dijk vormde het begin van de Paasviering. 

Daarna volgde de eucharistieviering met lezingen uit Lucas: 1. het verhaal van de vrouwen die het lege graf aantroffen en verwonderd terugkeerden naar de anderen; 2. het verhaal van de Emmaúsgangers, die pas bij het breken van het brood de onbekende medereiziger herkenden. 

 

De overweging van de voorganger vindt u op bij: OVERWEGINGEN.

 

Onderstaand de meditatieve gedachte in de dienst  van  paus Franciscus:

 

Schildwachten van de morgen

 

Christus heeft de dood overwonnen     en wij met Hem.

Ons leven eindigt niet met een grafsteen;

ons leven gaat verder

door de hoop op Christus

die uit dat graf verrezen is.

 

Als christenen zijn we geroepen

om schildwachten van de morgen te zijn,

 die de tekenen van de Verrezene

        weten te ontwaren.

 

Zoals de vrouwen hebben gedaan en de leerlingen

die bij het krieken van de eerste dag van de week

naar het graf waren gerend.

 

Op zondag 2 mei is - onder voorbehoud- de volgende Thematische Viering. Dit zal een Woord- en Communiedienst zijn.

Waarschijnlijk zult u zich weer moeten aanmelden.

Zodra de voorbereidingen van die dienst zijn begonnen, vindt u op deze website alle informatie over de aanmeldprocedure.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 5 april 2021

- PAASZONDAG, 4 april - 10.30 uur

Thematische eucharistieviering van PASEN.

Het thema “Laten ook wij opstaan” is ingegeven door de prachtige verhalen over het lege graf en over de Emmaüsgangers.

De vrouwen horen dat Jezus “niet meer hier is”, waarna ze opstaan en de apostelen gaan vertellen wat er is gebeurd.

De Emmaüsgangers, teleurgesteld over de dood van Jezus, verlaten Jeruzalem, ontmoeten vervolgens  die onbekende en staan vervolgens haastig op om de leerlingen in Jeruzalem te vertellen wat hun is overkomen.

Voorganger is p. Koos van Dijk svd.

U bent van harte welkom in de kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe aan de Vlierdenseweg in Deurne.

In verband met de coronamaatregelen kan slechts een kleine groep hierbij aanwezig zijn. 

De dienst is inmiddels volgeboekt!

Als u zich nu (ná 29 maart 22.00 uur) aanmeldt via ons e-mailadres, komt u op de reservelijst en laten wij u weten wanneer er een plaats vrijkomt.

-- Er is géén Paaswake in de vooravond van Pasen.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 28 maart 2021

Helaas konden  onze Thematische Vieringen van 7 februari en 7 maart 2021 niet doorgaan. 

Wij kijken nu vooruit naar Pasen. Volgens de momenteel geldende richtlijnen kunnen we op zondag 4 april met een kleine groep Pasen vieren. Daarom is de werkgroep begonnen met de voorbereidingen hiervoor.

Er is géén Paaswake in de vooravond van Pasen.

Op zondag 28 maart kunt u op deze pagina lezen op welke manier wij als gemeenschap Pasen vieren in de kapel. Hopelijk kunnen wij elkaar binnenkort weer ontmoeten...

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 30 januari 2021

De oecumenische viering van de gezamenlijke kerken van Deurne, op zondag 24 januari 2021, 19.00 uur in de  Willibrorduskerk gaat NIET door.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 januari 2021

Kerstmis 2020

Kerstmis zonder een volle kapel met een fijne Kerstsfeer.

Toch willen wij U graag op deze Kerstavond die sfeer laten beleven door  teksten en de overweging van        p. Koos van Dijk svd.

In de kolom hiernaast vindt u verder:

- de thema-aanduiding,

- enkele gedichten,

- enkele liederen.

De collecte tijdens de nachtmis zou bestemd zijn voor de SVD-Kerstactie. Een toelichting vindt U verderop in deze kolom. Graag vragen wij Uw bijdrage hiervoor. 

Het zou jammer zijn als dit goede doel vanwege de annulering van de dienst vergeten zou worden.

U kunt uw bijdrage overmaken op:  NL29ASNB8821026507 van Stichting Kapelgroep Willibrordhaeghe o.v.v.                       collecte 24 december.

Mededelingen:

- Eerste  Kerstdag en Oudjaar: geen vieringen.

- in januari is er geen Thematische Viering, de eerstvolgende is op zondag 7 februari 2021

-Zondag 24 januari 2021, 19.00 uur: Oecumenische viering voorbereid door de gezamenlijke kerken van Deurne, in het kader van de Week van gebed voor de Eenheid.    Willibrorduskerk, Markt, Deurne.

Toelichting bij de collecte:

De congregatie van de SVD - we komen sinds 1975 maandelijks samen in de kapel van het voormalig Missiehuis van de SVD -  krijgt in ons land al vele jaren versterking van buitenlandse missionarissen. Inmiddels zijn er 19 priesters, afkomstig uit 9 verschillende landen, werkzaam in o.a. parochies en met jongeren. En binnenkort komen nog eens 4 jonge SVD’ers naar Nederland. In het verplicht leren van onze taal en kennis maken met onze cultuur steken zij veel tijd en energie. De kosten voor de SVD van deze inburgering lopen de eerste 3 jaren op tot ca. € 23.000 per persoon. Deze kosten zijn noodzakelijk om de meestal jonge medebroeders goed toe te rusten voor hun werk in ons land. De opbrengst van de kerstactie 2020 van de SVD is daarom bestemd om het werk van de SVD in Nederland te ondersteunen.Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Wilt U reageren ? Graag zelfs ! kapelgroepwillibrordhaeghe@ziggo.nl

Wij wensen u allen een zalig Kerstmis

De digitale dienst van Kerstmis 2020

LATEN  WE    LUISTEREN NAAR DE BOODSCHAP VAN KERSTMIS

Kerstmis, feest van licht

Niet enkel de hemel
ook ons hart heeft het koud
in deze dagen rond kerst.

Maar ik zie hoe het licht ons samenbrengt om te verwarmen.
Woorden van goedheid en vrede
zijn overal onderweg.

En steeds weer wordt Liefde geboren
als een hulpeloos kind
in mensen die afzien van macht en geweld.

Die alleen maar willen omarmen.
Zij die geloven dat menselijkheid
in onze handen ligt
en dat het iedere dag moet gebeuren.

Wij zelf zijn de dragers van het Licht,
goddelijk en groot. Wij zijn lichtdragers

Zoek het Licht niet te ver.
Het Licht is dichterbij dan je denkt.

Het is in jou
in mij
in alles en iedereen...

Lied: Wij komen tezamen

 

Thema aanduiding

Kerstmis 2020… Anders dan andere jaren, we weten het en het is in allerlei varianten herhaald in  de media. En toch: toch is het Kerstmis.

Bij het dertigjarig  bestaan  van onze thematische vieringen hebben we, zoals velen zich wellicht zullen herinneren, een bundel  uitgegeven , getiteld: “Kerstmis in veelvoud.” Inderdaad, je kunt het kerstgebeuren en dus ook de kerstboodschap van vele kanten belichten, 'bemediteren', proberen te vertalen.

Vanavond zou ik willen zeggen: “Kerstmis in eenvoud “ – in eenvoud ja, want veel valt er weg, kan nu even niet, maar de kern blijft. En dit jaar, deze avond, doen we dit rond ons jaarthema: laten we… Ja, “Laten we luisteren naar de boodschap van Kerstmis” want daar gaat het uiteindelijk om.

Luisteren…met een open houding en zo proberen die rijke boodschap  op ons te laten inwerken en zó tot onze boodschap te maken.

Dat proberen we  door te luisteren  naar het prachtige visioen van Jesaja (eerste lezing) en de vervulling ervan in die eerste kerstnacht (evangelie).

En vervolgens  willen we stilstaan bij de vraag: wat betekent deze boodschap voor ons, voor mij, en hoe kunnen we deze vertalen in ons dagelijks leven, ook in deze corona-tijd.

Ik wens ons allen een inspirerende viering toe.

 

Gebed

Goede God,
telkens weer klinkt in de Heilige Schrift
Uw bemoedigend woord.
Zo ook deze nacht tot de herders op het veld,
zo ook tot ons hier bijeen deze nacht.
Uw BOODSCHAP is goed nieuws voor ons:
Uw BOODSCHAP is een manier van leven
waarmee wij voor de dag kunnen komen,
waarvoor wij ons niet hoeven te schamen,
ook niet in onze tijd.
Toch, Heer, kennen wij onze twijfels
en momenten van aarzeling.
Er is zoveel duisternis om ons heen…
Wees ons daarom nabij, ook vannacht, in dit uur
en laat Uw BOODSCHAP de somberheid verdrijven.
Dat vragen wij U door Uw Zoon,
deze nacht opnieuw geboren in ons midden. Amen.

Lezing uit Jesaja 11, 1-9a           

Stel je voor…

Een loot ontspruit aan de stronk van Isaï,
een scheut bloeit op uit zijn wortels.
Hij is vervuld van de geest van de Heer,
met de geest die wijsheid geeft en inzicht,

kracht voor een goed bestuur, 

kennis van goed en kwaad,

ontzag voor de Heer.

Om zijn ontzag van de Heer staat hij bekend.
Hij gaat niet af op uiterlijke schijn,
hij oordeelt niet op grond van geruchten.
Hij komt op voor het recht van de zwakken,
de armen geeft hij een eerlijk proces.
Hij draagt de gerechtigheid als een riem om zijn middel,
de trouw als een gordel om zijn heupen.
De wolf is de gast van het lam, 

panter legt zich neer naast het bokje;
kalf en leeuwenwelp groeien samen op,   

een kind kan hen hoeden.
De koe en de beer doen zich samen tegoed,
hun jongen liggen bijeen.

De leeuw eet hooi als het rund

De baby speelt bij het hol van de slang.

De kleuter steekt zijn hand in het nest van de adder.

Op Sion, Gods heilige berg,

doet niemand meer kwaad, 

sticht niemand nog onheil.

 

Lied: Imagine (stel je voor...)

 

Lezing uit de goede boodschap volgens Lucas 2:1-20

… en het gebeurde!

 

In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt.

Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde.

Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. 

Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Bethlehem. Jozef ging samen met Maria naar Bethlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger. 

Toen Jozef en Maria in Bethlehem waren, werd het kind geboren.

Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde Hem in een doek, en legde Hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen. 

Die nacht waren er herders in de buurt van Bethlehem. Ze pasten buiten op hun schapen.

Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David.

En zo kunnen jullie Hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’

En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’

Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. 

De herders zeiden tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Bethlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.’

Ze gingen meteen naar Bethlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind.

Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over Hem gezegd had. Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden. 

De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten Hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had.

 

Lied: Away in a manger

 

Overweging (zie bij overwegingen)

 

Lied: Nu syt wellekome

 

Gedicht

Eeuwig verschiet

Een man, een vrouw, een kind,
simpeler kan het niet,
nacht, sneeuw en wind,
leven dat tóch begint,
leven en nieuw verschiet.

Een man, een vrouw, een kind
wonder dat eeuwig keert,
zorg die zich stil bezint,
liefde die overwint,
liefde die door niets gedeerd.

Een man, een vrouw, een kind

’s werelds diepste geluk,
ogen van tranen blind,
God die opnieuw begint,
sterk tegen alle druk.

Een man, een vrouw, een kind
inniger kan het niet,
God fluistert en troost en bindt,
liefde die altijd wint,
liefde; eeuwig verschiet.

Gabriël Smit

 

Lied: Ere zij God in onze dagen

 

Ik steek een kaarsje op

 

Ik steek met jullie een kaarsje op

als dank voor alle liefde

als licht in de duisternis

als troost bij verdriet

als zorg bij ziekte

als een luisterend oor

als aandacht bij eenzaamheid

als dank voor ’t meeleven

als herinnering aan een dierbare

als een Kerst- en Nieuwjaarswens.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18 december 2020

- Donderdag 24 december 2020,

21.30 uur

Kerstnachtmis

in de kapel van

Kloosterhotel Willibrordhaeghe

Vlierdenseweweg 109

Deurne 

 

thematische  eucharistieviering  

LATEN WE LUISTEREN NAAR DE BOODSCHAP VAN KERSTMIS

 

Het is belangrijk dat u zich aanmeldt voor deze viering.

Het is echter momenteel nog niet duidelijk hoeveel mensen we bij de dienst mogen toelaten.

Wie zich nu aanmeldt, komt u op de wachtlijst te staan.

Zodra duidelijk is hoeveel personen we in de kapel kunnen ontvangen, krijgt u van ons bericht.

Aanmelding, met vermelding van naam en aantal, kan alleen via

kapelgroepwillibrordhaeghe@ziggo.nl

 

Ondanks alles heten wij u graag welkom.

 

 

                

 

We houden ons aan de richtlijnen omtrent corona:

- bij corona-achtige verschijnselen     blijft u thuis;

- bij binnenkomst, draagt iedereen een mondkapje, de handen  ontsmetten en vervolgens plaatsnemen;

- niet rondlopen en van plaats wisselen;

- de zitplaatsen zijn ruim opgesteld  volgens de 1,50 meter-norm;

- gedurende de hele dienst blijven zitten;

- er is geen samenzang, wel luistermuziek;   

- de collecte en uitreiking van de  communie worden aangepast;

- na de dienst verlaten de bezoekers op de achterste rij als eerste de kapel en bewaren daarbij de gepaste afstand;

-er is na afloop helaas geen gelegenheid voor koffie,  thee en napraten.  

en toch...

IS IEDEREEN VAN HARTE WELKOM.

 

8 december 2020

-zondag 6 december 2020, 10.30 uur 

Thematische viering in de kapel van Kloosterhotel Willibrordhaeghe.

Vlierdenseweg 109, Deurne.

In de lezingen van deze tweede Adventszondag roepen de profeten ons op elkaar te troosten in moeilijke tijden. Tegelijkertijd hebben ze goed nieuws:  de Messias gaat komen en dat vieren      we met Kerstmis: de geboorte van Jezus kan ons telkens opnieuw vertrouwen in de toekomst geven.      Het thema van de Woord- en Communieviering luidt dan ook:      Laten we luisteren naar de profeten.

 

Het is belangrijk dat u zich vóór zaterdag 5 december, 18.00 uur, aanmeldt voor de viering: kapelgroepwillibrordhaeghe@ziggo.nl

 

U bent van harte welkom!

en...

vergeet uw mondkapje niet

 

 

 

21 november 2020

 --zondag 1 november 2020

is er in verband met de coronamaatregelen geen eucharistieviering in de kapel van Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe . 

De kapel   is wel open om een kaarsje aan te steken (graag melden bij de receptie).

We staan  een moment stil bij de overledenen van het afgelopen jaar:

-p. Joep Heinemans svd 

-Mia Willems- van Roosmalen.

 

 

ALLERZIELEN

 

Stil zou ik willen zijn vandaag
en toeven en verwijlen
bij zovelen die mij dierbaar zijn,
maar die rusten in de aarde,
geborgen in de eeuwigheid van Uw liefde.

 

Ik draag hun namen in mijn hart,
en meer nog dan hun namen
de herinnering aan wie ze zijn geweest…
Zij hebben van mij gehouden;
ik hield van hen.

Zij hebben mij mee gemaakt
tot wie ik nu ben.

Zo talrijk zijn ze reeds God:
familieleden, goeie vrienden, buren,…

 

Stil willen we zijn vandaag, samen,
en in die stilte - Uw stilte -
dankbaar toeven en verwijlen
bij zovelen die ons dierbaar zijn
en die rusten in de aarde.
Mogen zij ook rusten in Uw vrede

                      ----

ALLERZIELEN

 

Allerzielen, we gedenken hen die ons ontvielen:

“Heer, geef hun de eeuwige rust…”

Bij jou, bij u, bij mij is er opnieuw verdriet:

je mist een geliefd persoon.

Je bent alleen, soms moedeloos alleen,

omdat het een afscheid voorgoed was.

 

Gemis, je kende dit woord niet.

Je had samen nog veel plannen.

Maar nu, nu is daar een lege stoel,

je dierbare zit niet meer op de vertrouwde plek.

Geen vertrouwde arm meer om je heen.

Geen “hallo” of “welterusten”.

Je hebt je onbeantwoorde vragen, je verdriet

over je eenzaamheid, waarom?

De avond kan lang en stil zijn,

de dag soms akelig leeg.

 

Soms is er zoveel wat we voelen,

maar zo weinig wat we kunnen zeggen…

Vandaag noem ik je naam in stilte…

Ik voel een glimlach komen…

Ik ben hier niet alleen.

 

 

Meditatieve gedachte voor Allerzielen.

Zo nu en dan denk ik, net als u misschien wel eens doet, aan mijn eigen dood en begrafenis.

Ik zou willen dat iemand op die dag van Maarten Luther King zou zeggen dat hij geprobeerd heeft zich in te zetten voor anderen en dat hij geprobeerd heeft iemand lief te hebben.

Ik wil dat u zegt dat ik geprobeerd heb op een goede manier om te gaan met het oorlogsvraagstuk. Ik wil dat u kunt zeggen dat ik geprobeerd heb hongerigen eten te geven en kleren aan wie naakt waren.

Ik wil dat u zegt dat ik geprobeerd heb de mensheid te dienen en lief te hebben.
Ja, als u wilt zeggen dat ik een tambour-maître was, nou, zeg dan maar dat ik een tambour-maître was voor vrede en voor gerechtigheid. En laat alle andere oppervlakkige dingen maar weg.

Dat is alles wat ik wil zeggen... als ik iemand kan helpen, als ik iemand kan opvrolijken met een woord of een lied, als ik iemand erop kan wijzen dat hij op de verkeerde weg zit, dan zal mijn leven niet tevergeefs zijn.
Als ik mijn plicht als christen kan doen, als ik verlossing kan brengen aan een overspannen wereld met de boodschap die Jezus geleerd heeft, dan zal mijn leven niet tevergeefs zijn."

(uit een preek van Martin Luther King over de acht zaligsprekingen)

 

31 oktober 2020

-Helaas moeten wij melden dat de eucharistieviering op zondag 1 november 2020 geen doorgang kan vinden. 

Het was moeilijk dit besluit te nemen, aangezien het - met inachtneming van de coronamaatregelen - mogelijk is bijeen te komen om de dienst voor te bereiden en een viering te houden. We hebben ons echter afgevraagd of het verstandig zou zijn.

Dit laatste heeft de doorslag gegeven.

Hopelijk kunnen we op zondag 6 december aanstaande weer samenkomen  voor onze volgende dienst.

De kapel van Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe is wel open om een kaarsje aan te steken (graag melden bij de receptie).

Een meditatieve gedachte:

De stekelvarkens

 

Het werd heel erg koud in het land.

Daarom beslisten de stekelvarkens:

We blijven samen in de groep

en kruipen heel dicht bij elkaar

om ons zo te beschermen 

tegen de kou.

Maar,

toen ze dit deden,

deden ze elkaar zo'n pijn

met hun stekels 

dat ze beslisten

om elk hun eigen weg te gaan.

En de stekelvarkens vroren stilaan dood.

Dus moesten ze kiezen:

ofwel allemaal dood gaan,

ofwel de stekels van de anderen aanvaarden.

En ze beslisten:

wij willen samen blijven,

zodat we het warm hebben

en we zullen leren omgaan met de wondjes

die dat met zich meebrengt. 

Zo overleefden de stekelvarkens

de ijskoude winters.

 

 A. Schopenhauer (1788-1860)

 

 

 

17 oktober 2020

--De oecumenische viering van zondag 4 oktober  10.30 uur in de kapel van Kloosterhotel Willibrordhaeghe is te zien via

https://kerkdienstgemist.nl/

Kies Noord-Brabant, vervolgens Deurne en Protestantse Gemeente.

-De overweging van deze viering vindt u onder het kopje overwegingen boven aan deze pagina.

-Onze volgende dienst, een eucharistieviering, is op zondag 1 november om 10.30 uur. De voorbereidingsbijeenkomsten hiervoor zijn op donderdag 15 en 22 oktober om 19.30 uur in de kapel.        Lezingen van 1 november: Openbaring 7:2-4+9-14, Matteüs 5:1-12a.

Wilt u meedenken, meepraten?

U bent hierbij welkom; graag even aanmelden via kapelgroepwillibrordhaeghe@ziggo.nl 

 

We houden ons aan de richtlijnen omtrent corona:

- bij corona-achtige verschijnselen      blijft u thuis;

- bij binnenkomst de handen  ontsmetten en meteen plaatsnemen;

- niet rondlopen en van plaats wisselen;

- de  zitplaatsen zijn ruim opgesteld  volgens de 1,50 meter-norm;

- gedurende de hele dienst blijven zitten;

- er is geen samenzang, wel orgelspel;  

- de collecte en uitreiking van de  communie zijn aangepast;

- na de dienst verlaten de bezoekers op de achterste rij als eerste de kapel en bewaren daarbij de gepaste afstand;

-er is na afloop van de dienst helaas geen gelegenheid voor koffie,  thee en napraten.  

en toch...

IS IEDEREEN VAN HARTE WELKOM.

 

 

4 oktober 2020

--Op zondag 4 oktober is er in de kapel van Kloosterhotel Willibrordhaeghe om 10.30 uur een gezamenlijke viering van de Kapelgroep en de Protestantse Gemeente Deurne. Voorgangers zijn dominee Ada Rebel en Hannie van Heijster.

De lezingen vertellen het verhaal van de zorgzame wijngaardenier die teleurgesteld is over de werkers in zijn wijngaard.

Het thema van de oecumenische dienst:  Laten we elkaar verstaan. Het is gebaseerd op voornoemde Bijbelteksten.

Gezien de verwachte opkomst  is het belangrijk dat u zich

vóór zaterdag 3 oktober,18.00 uur  

aanmeldt voor de viering:

kapelgroepwillibrordhaeghe@ziggo.nl 

U bent van harte welkom!

We houden ons aan de richtlijnen omtrent corona:

- bij corona-achtige verschijnselen     blijft u thuis;

- bij binnenkomst de handen  ontsmetten en meteen plaatsnemen;

- niet rondlopen en van plaats wisselen;

- er zijn 80 zitplaatsen, ruim opgesteld  volgens de 1,50 meter-norm;

- gedurende de hele dienst blijven zitten;

- er is geen samenzang, wel orgelspel  en zang van een kleine zanggroep van  de Protestantse Gemeente; 

- de collecte en uitreiking van de  communie/deling  worden aangepast;

- na de dienst verlaten de bezoekers op de achterste rij als eerste de kapel en bewaren daarbij de gepaste afstand;

-er is na afloop helaas geen gelegenheid voor koffie,  thee en napraten.  

en toch...

IS IEDEREEN VAN HARTE WELKOM.

 

 

25 september 2020

--Zondag 6 september om 10.30 uur is er een Woord- en Communieviering in de kapel van Kloosterhotel Willibrordhaeghe aan de Vlierdenseweg in Deurne .

Als jaarthema hebben we gekozen voor “Laten we…”.

De lezingen van deze zondag  vormen de basis voor het thema

Laten we naar elkaar omkijken”.

Ze roepen ons op naar elkaar om te kijken,

“hoeder van je broeder/zuster” te zijn.

 

 

We houden ons aan de richtlijnen omtrent corona:

- de zitplaatsen zijn ruim opgesteld volgens de 1,50 meter-norm,

- er is geen samenzang, wel orgelspel, muziek vanaf cd en zang van de schola, 

- de collecte en uitreiking van de communie worden aangepast,

- er is helaas geen koffie en thee na afloop.

 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM.

 

29 augustus 2020

-- Op zondag 5 juli is er een samenkomst geweest op het pleintje achter de kapel.

Gelukkig mochten we velen van onze trouwe bezoekers hierbij verwelkomen.

Het was fijn elkaar weer te zien.

Het was geen gebruikelijke Thematische Viering.  Bij deze samenkomst hebben we naar  teksten en gedachten van Anselm Grün en Gerard Jansink geluisterd.

Hiermee hebben we teruggekeken op de maanden dat er geen viering kon plaatsvinden en ook een blik vooruit gericht naar de toekomst.

Op zondag 6 september is onze volgende dienst.

Hopelijk kunnen we dan in de kapel op de vertrouwde manier een Thematische Viering houden.

Wij wensen eenieder een mooie vakantieperiode.

Tot zondag 6 september 10.30 uur

 

 

21 juni 2020

--Op zondag 5 juli kunnen we elkaar om 10.30 uur weer ontmoeten bij de kapel van Willibrordhaeghe aan de Vlierdenseweg in Deurne. Geen viering, maar een moment om elkaar buiten de kapel te ontmoeten in een samenkomst: elkaar na bijna vier maanden weer eens spreken, terugkijken op vieringen die achter ons liggen en vooruitkijken naar de toekomst, nu in september a.s. het 46ste jaar start van de thematische vieringen. En er is ruimte om stil te staan bij wat corona voor u, jou en onze dierbaren heeft gebracht. De kapel is open om  een kaarsje aan te steken.

Eenieder is van harte welkom.

Vriendelijk verzoek om al vanaf de parkeerplaats de 1,5 m in acht te nemen.

 

31 mei 2020

-- Pinksteren

Jammer genoeg kunnen we nu niet samenkomen voor een thematische viering in de kapel. De werkgroep is steeds in overleg om te bekijken wanneer dit weer mogelijk kan zijn. De richtlijnen van het RIVM zijn hierbij leidend.

Misschien kunnen we elkaar op 5 juli ontmoeten, maar zekerheid hierover hebben we op dit ogenblik nog niet. Zodra het weer kan, leest u dit hier, op onze website.

Op Eerste Pinksterdag 1975 was onze eerste Thematische Viering in de kapel en dat  wil dus zeggen dat we onze vijfenveertigste verjaardag vieren. 

Het thema van de eerste viering was "ELKAAR VERSTAAN".

Dit thema is nog steeds actueel: samen  op zoek gaan naar de boodschap van het evangelie voor de mens van vandaag. Deze boodschap van bevrijding, van gerechtigheid, van openheid naar anderen is sinds de start in 1975 de rode draad in de vieringen.

Het vuur dat tweeduizend jaar geleden bij de apostelen werd ontstoken, blijft ons nog steeds inspireren de boodschap van Jezus Christus uit te dragen.

Laat ons het vuur in onszelf brandend houden en het uitstralen naar anderen!

 

 

-- Kloosterhotel Fletcher Willibrordhaeghe is geopend en men kan in de kapel een kaarsje opsteken. (graag melden bij de receptie)

-- Diverse kerkdiensten in de regio zijn te volgen via   www.kerkdienstgemist.nl 

 

1 mei 2020

-- Samenkomsten In onze kapel zijn tot nader order niet mogelijk in verband met de situatie rond het corona-virus.

Dat is bijzonder spijtig, omdat we die momenten van saamhorigheid juist in deze tijd zo goed kunnen gebruiken.

Onze werkgroep heeft echter niet stilgezeten: telefonisch en digitaal zijn we actief bezig.

 

-- Vanaf vandaag is Fletcher Willibrordhaeghe weer geopend en kan men in de kapel een kaarsje branden. 

 

-- De opbrengst van de collecte voor de Vastenactie Groot Deurne van de dienst van 1 maart en de overschrijvingen bedraagt € 336,05.

Dit bedrag is inmiddels overgemaakt.

 

-- Diverse kerkdiensten in de regio zijn te volgen via   www.kerkdienstgemist.nl 

 

en... hopelijk tot spoedig ziens! 

 

april 2020

- Samenkomsten In onze kapel zijn tot nader order niet mogelijk in verband met de situatie rond het corona-virus.

Dat is bijzonder spijtig, omdat we die momenten van saamhorigheid juist in deze tijd zo goed kunnen gebruiken.

Toch brandt vanaf 12 april  10.30 uur de Paaskaars in de kapel van Willibrordhaeghe voor ons allen wanneer u  op onderstaande link klikt .

https://youtu.be/m5bn7-gqaqA

 

De overweging van pater Koos van Dijk voor Pasen vindt u onder de kop ''overwegingen'. Laat ons hoop putten uit zijn woorden.

 

--- Deze week ontvingen wij het bericht dat op 6 april onze oud-dirigent

Jan van de Kerkhof

op 84 jarige leeftijd is overleden.

Wij zullen hem ons blijven herinneren als een gedreven lid van de werkgroep.

Voor Jan en voor ieders persoonlijke intenties zal de vlam van onze Paaskaars branden.

 

--- Diverse kerkdiensten in de regio zijn te volgen via   www.kerkdienstgemist.nl 

 

 --- Voordat we het misschien vergeten:

 Vastenactie 

NL29 ASNB 8821 0265 07   t.n.v.

Stichting Kapelgroep Willibrordhaeghe,

o.v.v. Vastenactie 2020

Wij zullen het bedrag na Pasen overmaken naar het rekeningnummer van vastenactie Groot Deurne. Omzien naar elkaar kunnen we op deze manier in daden omzetten.

 

In 2020 is het thema van de vastenactie: “Werken aan je toekomst – een beter leven dankzij goed onderwijs”.

Voor kinderen is het belangrijk dat ze na basisonderwijs kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding om een vak te leren. Daarmee krijgen ze kansen op werk en op inkomen.

Veel kinderen in bijv. Zambia volgen maar enkele jaren basisonderwijs. Vastenactie wil ervoor zorgen dat meer jongeren naar school kunnen gaan en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zo kunnen ze na die opleiding voor zichzelf zorgen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren!

 

Bij voorbaat hartelijk dank

en... hopelijk tot spoedig ziens! 

 

'