----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinsdag 16 april 2024

Even napraten: Op PAASZONDAG 31 maart

was er een Thematische Viering in de kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe in Deurne.

met als thema: “Luisteren naar de Paasverhalen: goed nieuws

Er is verwondering bij de vrouwen en de mannen in de Bijbellezingen en hun ogen gaan open.

Gebeurt dat ook bij ons?

We leven in een tijd die bij velen een dubbel gevoel oproept: Pasen vieren, maar… oorlogen en geweld in de wereld.

In de verhalen over het lege graf en over de Emmaüsgangers beluisteren we twijfel en verdriet, want alles is voorbij.

Maar dan horen de vrouwen dat Jezus niet hier is en de Emmaüsgangers herkennen al pratend en luisterend hoe Jezus hun bron van inspiratie blijft!

Kan het luisteren naar de Paasverhalen ons inspiratie, perspectief bieden? Voorganger is p. Koos van Dijk svd.

Lees ook de overweging van p. Koos van Dijk die u op deze website kan vinden. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 april 2024

Pasen in de kapel PAASZONDAG 31 maart om 10.30 uur (let op: zomertijd)

is er een Thematische Viering in de kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe in Deurne.

Het thema is “Luisteren naar de Paasverhalen: goed nieuws

Er is verwondering bij de vrouwen en de mannen in de Bijbellezingen en hun ogen gaan open.

Gebeurt dat ook bij ons?

We leven in een tijd die bij velen een dubbel gevoel oproept: Pasen vieren, maar… oorlogen en geweld in de wereld.

In de verhalen over het lege graf en over de Emmaüsgangers beluisteren we twijfel en verdriet, want alles is voorbij.

Maar dan horen de vrouwen dat Jezus niet hier is en de Emmaüsgangers herkennen al pratend en luisterend hoe Jezus hun bron van inspiratie blijft!

Kan het luisteren naar de Paasverhalen ons inspiratie, perspectief bieden? Voorganger is p. Koos van Dijk svd.

U, jij bent van harte welkom in de kapel Vlierdenseweg 109 Deurne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 maart 2024

Even napraten: Op zondag 3 maart 2024 

was er een thematische Woord- en Communieviering. 

We lezen in de bijbel over de tien geboden en de schoonveegactie van Jezus in de tempel.

Het thema:

“Hoe klinkt een leefbare wereld?” nodigt ons uit na te denken over waar het om draait in een leefbare wereld.

Lees de overweging van zondag 3 maart maar eens na!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 maart 2024

Zondag 3 maart 2024 

is er een thematische Woord- en Communieviering. 

We lezen in de bijbel over de tien geboden en de schoonveegactie van Jezus in de tempel.

Het thema:

“Hoe klinkt een leefbare wereld?” nodigt ons uit na te denken over waar het om draait in een leefbare wereld.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 februari 2024

Even napraten:

Op zondag 4 februari was er een Thematische Woord- en Communieviering.

Het thema van deze dienst: ‘kijken, luisteren, doen’

Gebaseerd op de lezing  over Job, die ondanks alle ellende niet de hoop verliest en het evangelie volgens Marcus, waarin we Jezus zien, die kijkend en luisterend mensen benadert.

Het thema gaf volop stof tot nadenken. Lees ook de overweging van 4 februari op deze website.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 januari 2024

Even napraten:

Op zondagavond 24 december vierden we in de NACHTMIS de geboorte van Jezus in een volle kapel. 

Voorganger was p. Koos van Dijk svd.

Het thema van de viering,

Luisteren naar de vredesboodschap”, sloot aan bij het jaarthema.

Luisteren naar anderen en jezelf lijkt eenvoudig, maar vaak wordt dit luisteren verstoord door gebeurtenissen om ons heen.

Nu er op dit ogenblik op zoveel plaatsen oorlog heerst, is het bijna onmogelijk te geloven in vrede.

Maar wie luistert naar de ander, hoop en vertrouwen, liefde en goedheid kan geven, zal weten dat wonderen bestaan en vrede mogelijk is. Daarom willen we in deze viering nadenken over Jezus, die mensen bij elkaar bracht.

Hoe luisteren wij naar de ander? Wat is onze bijdrage aan een samenleving van vrede?

De lezingen en teksten zette ons aan tot nadenken over het thema.

U was van harte welkom om 21.30 uur in de kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe,

Vlierdenseweg 109, Deurne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 december 2023

Napraten over...

De Woord- en Communieviering van zondag 3 december had als thema: “Luister alsjeblieft”

In deze viering op de  eerste zondag van de advent was er met lezingen, gebeden en liederen ruimte voor verstilling als voorbereiding op het naderende feest van Kerstmis. We vragen ons af waarin we Gods betrokkenheid met ons kunnen zien en voelen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 december 2023

De Woord- en Communieviering van zondag 3 december heeft als thema: “Luister alsjeblieft”. In deze viering op de

eerste zondag van de advent is er met lezingen, gebeden en liederen ruimte voor verstilling als voorbereiding op het naderende feest van Kerstmis. We vragen ons af waarin we Gods betrokkenheid met ons kunnen zien en voelen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

maandag 27 november 2023

De eerstvolgende viering, 1e Adventszondag, is op 3 december 2023.

Nadere informatie volgt!

U bent van harte welkom 10.30 uur in de kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe

aan de Vlierdenseweg in Deurne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

maandag 6 november 2023

Napraten over...

De Woord- en Communieviering van zondag 5 november met als thema:

“Luisteren, ondanks alles”  

In deze viering denken wij aan allen die ons zijn ontvallen en aan de onrust in de wereld.

In het thema is er ruimte voor al die gedachten en herinneringen. Namen van dierbare overledenen worden genoemd. Gebeden, lezingen en liederen kunnen zorgen voor inspiratie en meditatie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 28 oktober 2023

Napraten over...

Zondag 1 oktober was er om 10.30 uur een oecumenische themaviering in de kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe in Deurne van de kapelgroep samen met de Protestantse Gemeente Deurne.

In de gezamenlijke voorbereiding hebben we als thema voor deze viering

“Luisteren naar Gods Woord” gekozen.

Met dit thema wordt de nadruk gelegd op de betekenis van de Bijbel.

Bij de gezamenlijke voorbereiding stelden we elkaar vragen als: Wat roept dit thema op? Geeft de Bijbel inspiratie?

De opbrengst van de collecte is bestemd voor Stichting Leergeld Deurne.

Deze stichting zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

__________________________________________________________________________________________________________________________