17 oktober 2020

--De oecumenische viering van zondag 4 oktober  10.30 uur in de kapel van Kloosterhotel Willibrordhaeghe is te zien via

https://kerkdienstgemist.nl/

Kies Noord-Brabant, vervolgens Deurne en Protestantse Gemeente.

-De overweging van deze viering vindt u onder het kopje overwegingen boven aan deze pagina.

-Onze volgende dienst, een eucharistieviering, is op zondag 1 november om 10.30 uur. De voorbereidingsbijeenkomsten hiervoor zijn op donderdag 15 en 22 oktober om 19.30 uur in de kapel.        Lezingen van 1 november: Openbaring 7:2-4+9-14, Matteüs 5:1-12a.

Wilt u meedenken, meepraten?

U bent hierbij welkom; graag even aanmelden via kapelgroepwillibrordhaeghe@ziggo.nl 

 

We houden ons aan de richtlijnen omtrent corona:

- bij corona-achtige verschijnselen      blijft u thuis;

- bij binnenkomst de handen  ontsmetten en meteen plaatsnemen;

- niet rondlopen en van plaats wisselen;

- de  zitplaatsen zijn ruim opgesteld  volgens de 1,50 meter-norm;

- gedurende de hele dienst blijven zitten;

- er is geen samenzang, wel orgelspel;  

- de collecte en uitreiking van de  communie zijn aangepast;

- na de dienst verlaten de bezoekers op de achterste rij als eerste de kapel en bewaren daarbij de gepaste afstand;

-er is na afloop van de dienst helaas geen gelegenheid voor koffie,  thee en napraten.  

en toch...

IS IEDEREEN VAN HARTE WELKOM.

 

 

4 oktober 2020

--Op zondag 4 oktober is er in de kapel van Kloosterhotel Willibrordhaeghe om 10.30 uur een gezamenlijke viering van de Kapelgroep en de Protestantse Gemeente Deurne. Voorgangers zijn dominee Ada Rebel en Hannie van Heijster.

De lezingen vertellen het verhaal van de zorgzame wijngaardenier die teleurgesteld is over de werkers in zijn wijngaard.

Het thema van de oecumenische dienst:  Laten we elkaar verstaan. Het is gebaseerd op voornoemde Bijbelteksten.

Gezien de verwachte opkomst  is het belangrijk dat u zich

vóór zaterdag 3 oktober,18.00 uur  

aanmeldt voor de viering:

kapelgroepwillibrordhaeghe@ziggo.nl 

U bent van harte welkom!

We houden ons aan de richtlijnen omtrent corona:

- bij corona-achtige verschijnselen      blijft u thuis;

- bij binnenkomst de handen  ontsmetten en meteen plaatsnemen;

- niet rondlopen en van plaats wisselen;

- er zijn 80 zitplaatsen, ruim opgesteld  volgens de 1,50 meter-norm;

- gedurende de hele dienst blijven zitten;

- er is geen samenzang, wel orgelspel  en zang van een kleine zanggroep van  de Protestantse Gemeente; 

- de collecte en uitreiking van de  communie/deling  worden aangepast;

- na de dienst verlaten de bezoekers op de achterste rij als eerste de kapel en bewaren daarbij de gepaste afstand;

-er is na afloop helaas geen gelegenheid voor koffie,  thee en napraten.  

en toch...

IS IEDEREEN VAN HARTE WELKOM.

 

 

25 september 2020

--Zondag 6 september om 10.30 uur is er een Woord- en Communieviering in de kapel van Kloosterhotel Willibrordhaeghe aan de Vlierdenseweg in Deurne .

Als jaarthema hebben we gekozen voor “Laten we…”.

De lezingen van deze zondag  vormen de basis voor het thema

Laten we naar elkaar omkijken”.

Ze roepen ons op naar elkaar om te kijken,

“hoeder van je broeder/zuster” te zijn.

 

 

We houden ons aan de richtlijnen omtrent corona:

- de zitplaatsen zijn ruim opgesteld volgens de 1,50 meter-norm,

- er is geen samenzang, wel orgelspel, muziek vanaf cd en zang van de schola, 

- de collecte en uitreiking van de communie worden aangepast,

- er is helaas geen koffie en thee na afloop.

 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM.

 

29 augustus 2020

-- Op zondag 5 juli is er een samenkomst geweest op het pleintje achter de kapel.

Gelukkig mochten we velen van onze trouwe bezoekers hierbij verwelkomen.

Het was fijn elkaar weer te zien.

Het was geen gebruikelijke Thematische Viering.  Bij deze samenkomst hebben we naar  teksten en gedachten van Anselm Grün en Gerard Jansink geluisterd.

Hiermee hebben we teruggekeken op de maanden dat er geen viering kon plaatsvinden en ook een blik vooruit gericht naar de toekomst.

Op zondag 6 september is onze volgende dienst.

Hopelijk kunnen we dan in de kapel op de vertrouwde manier een Thematische Viering houden.

Wij wensen eenieder een mooie vakantieperiode.

Tot zondag 6 september 10.30 uur

 

 

21 juni 2020

--Op zondag 5 juli kunnen we elkaar om 10.30 uur weer ontmoeten bij de kapel van Willibrordhaeghe aan de Vlierdenseweg in Deurne. Geen viering, maar een moment om elkaar buiten de kapel te ontmoeten in een samenkomst: elkaar na bijna vier maanden weer eens spreken, terugkijken op vieringen die achter ons liggen en vooruitkijken naar de toekomst, nu in september a.s. het 46ste jaar start van de thematische vieringen. En er is ruimte om stil te staan bij wat corona voor u, jou en onze dierbaren heeft gebracht. De kapel is open om  een kaarsje aan te steken.

Eenieder is van harte welkom.

Vriendelijk verzoek om al vanaf de parkeerplaats de 1,5 m in acht te nemen.

 

31 mei 2020

-- Pinksteren

Jammer genoeg kunnen we nu niet samenkomen voor een thematische viering in de kapel. De werkgroep is steeds in overleg om te bekijken wanneer dit weer mogelijk kan zijn. De richtlijnen van het RIVM zijn hierbij leidend.

Misschien kunnen we elkaar op 5 juli ontmoeten, maar zekerheid hierover hebben we op dit ogenblik nog niet. Zodra het weer kan, leest u dit hier, op onze website.

Op Eerste Pinksterdag 1975 was onze eerste Thematische Viering in de kapel en dat  wil dus zeggen dat we onze vijfenveertigste verjaardag vieren. 

Het thema van de eerste viering was "ELKAAR VERSTAAN".

Dit thema is nog steeds actueel: samen  op zoek gaan naar de boodschap van het evangelie voor de mens van vandaag. Deze boodschap van bevrijding, van gerechtigheid, van openheid naar anderen is sinds de start in 1975 de rode draad in de vieringen.

Het vuur dat tweeduizend jaar geleden bij de apostelen werd ontstoken, blijft ons nog steeds inspireren de boodschap van Jezus Christus uit te dragen.

Laat ons het vuur in onszelf brandend houden en het uitstralen naar anderen!

 

 

-- Kloosterhotel Fletcher Willibrordhaeghe is geopend en men kan in de kapel een kaarsje opsteken. (graag melden bij de receptie)

-- Diverse kerkdiensten in de regio zijn te volgen via   www.kerkdienstgemist.nl 

 

1 mei 2020

-- Samenkomsten In onze kapel zijn tot nader order niet mogelijk in verband met de situatie rond het corona-virus.

Dat is bijzonder spijtig, omdat we die momenten van saamhorigheid juist in deze tijd zo goed kunnen gebruiken.

Onze werkgroep heeft echter niet stilgezeten: telefonisch en digitaal zijn we actief bezig.

 

-- Vanaf vandaag is Fletcher Willibrordhaeghe weer geopend en kan men in de kapel een kaarsje branden. 

 

-- De opbrengst van de collecte voor de Vastenactie Groot Deurne van de dienst van 1 maart en de overschrijvingen bedraagt € 336,05.

Dit bedrag is inmiddels overgemaakt.

 

-- Diverse kerkdiensten in de regio zijn te volgen via   www.kerkdienstgemist.nl 

 

en... hopelijk tot spoedig ziens! 

 

april 2020

- Samenkomsten In onze kapel zijn tot nader order niet mogelijk in verband met de situatie rond het corona-virus.

Dat is bijzonder spijtig, omdat we die momenten van saamhorigheid juist in deze tijd zo goed kunnen gebruiken.

Toch brandt vanaf 12 april  10.30 uur de Paaskaars in de kapel van Willibrordhaeghe voor ons allen wanneer u  op onderstaande link klikt .

https://youtu.be/m5bn7-gqaqA

De overweging van pater Koos van Dijk voor Pasen vindt u onder de kop ''overwegingen'. Laat ons hoop putten uit zijn woorden.

--- Deze week ontvingen wij het bericht dat op 6 april onze oud-dirigent

Jan van de Kerkhof

op 84 jarige leeftijd is overleden.

Wij zullen hem ons blijven herinneren als een gedreven lid van de werkgroep.

Voor Jan en voor ieders persoonlijke intenties zal de vlam van onze Paaskaars branden.

 

--- Diverse kerkdiensten in de regio zijn te volgen via   www.kerkdienstgemist.nl 

 

 --- Voordat we het misschien vergeten:

 Vastenactie 

NL29 ASNB 8821 0265 07   t.n.v.

Stichting Kapelgroep Willibrordhaeghe,

o.v.v. Vastenactie 2020

Wij zullen het bedrag na Pasen overmaken naar het rekeningnummer van vastenactie Groot Deurne. Omzien naar elkaar kunnen we op deze manier in daden omzetten.

 

In 2020 is het thema van de vastenactie: “Werken aan je toekomst – een beter leven dankzij goed onderwijs”.

Voor kinderen is het belangrijk dat ze na basisonderwijs kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding om een vak te leren. Daarmee krijgen ze kansen op werk en op inkomen.

Veel kinderen in bijv. Zambia volgen maar enkele jaren basisonderwijs. Vastenactie wil ervoor zorgen dat meer jongeren naar school kunnen gaan en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zo kunnen ze na die opleiding voor zichzelf zorgen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren!

 

Bij voorbaat hartelijk dank

en... hopelijk tot spoedig ziens!