21 november 2020

 --zondag 1 november 2020

is er in verband met de coronamaatregelen geen eucharistieviering in de kapel van Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe . 

De kapel   is wel open om een kaarsje aan te steken (graag melden bij de receptie).

We staan  een moment stil bij de overledenen van het afgelopen jaar:

-p. Joep Heinemans svd 

-Mia Willems- van Roosmalen.

 

 

ALLERZIELEN

 

Stil zou ik willen zijn vandaag
en toeven en verwijlen
bij zovelen die mij dierbaar zijn,
maar die rusten in de aarde,
geborgen in de eeuwigheid van Uw liefde.

 

Ik draag hun namen in mijn hart,
en meer nog dan hun namen
de herinnering aan wie ze zijn geweest…
Zij hebben van mij gehouden;
ik hield van hen.

Zij hebben mij mee gemaakt
tot wie ik nu ben.

Zo talrijk zijn ze reeds God:
familieleden, goeie vrienden, buren,…

 

Stil willen we zijn vandaag, samen,
en in die stilte - Uw stilte -
dankbaar toeven en verwijlen
bij zovelen die ons dierbaar zijn
en die rusten in de aarde.
Mogen zij ook rusten in Uw vrede

                      ----

ALLERZIELEN

 

Allerzielen, we gedenken hen die ons ontvielen:

“Heer, geef hun de eeuwige rust…”

Bij jou, bij u, bij mij is er opnieuw verdriet:

je mist een geliefd persoon.

Je bent alleen, soms moedeloos alleen,

omdat het een afscheid voorgoed was.

 

Gemis, je kende dit woord niet.

Je had samen nog veel plannen.

Maar nu, nu is daar een lege stoel,

je dierbare zit niet meer op de vertrouwde plek.

Geen vertrouwde arm meer om je heen.

Geen “hallo” of “welterusten”.

Je hebt je onbeantwoorde vragen, je verdriet

over je eenzaamheid, waarom?

De avond kan lang en stil zijn,

de dag soms akelig leeg.

 

Soms is er zoveel wat we voelen,

maar zo weinig wat we kunnen zeggen…

Vandaag noem ik je naam in stilte…

Ik voel een glimlach komen…

Ik ben hier niet alleen.

 

 

Meditatieve gedachte voor Allerzielen.

Zo nu en dan denk ik, net als u misschien wel eens doet, aan mijn eigen dood en begrafenis.

Ik zou willen dat iemand op die dag van Maarten Luther King zou zeggen dat hij geprobeerd heeft zich in te zetten voor anderen en dat hij geprobeerd heeft iemand lief te hebben.

Ik wil dat u zegt dat ik geprobeerd heb op een goede manier om te gaan met het oorlogsvraagstuk. Ik wil dat u kunt zeggen dat ik geprobeerd heb hongerigen eten te geven en kleren aan wie naakt waren.

Ik wil dat u zegt dat ik geprobeerd heb de mensheid te dienen en lief te hebben.
Ja, als u wilt zeggen dat ik een tambour-maître was, nou, zeg dan maar dat ik een tambour-maître was voor vrede en voor gerechtigheid. En laat alle andere oppervlakkige dingen maar weg.

Dat is alles wat ik wil zeggen... als ik iemand kan helpen, als ik iemand kan opvrolijken met een woord of een lied, als ik iemand erop kan wijzen dat hij op de verkeerde weg zit, dan zal mijn leven niet tevergeefs zijn.
Als ik mijn plicht als christen kan doen, als ik verlossing kan brengen aan een overspannen wereld met de boodschap die Jezus geleerd heeft, dan zal mijn leven niet tevergeefs zijn."

(uit een preek van Martin Luther King over de acht zaligsprekingen)

 

31 oktober 2020

-Helaas moeten wij melden dat de eucharistieviering op zondag 1 november 2020 geen doorgang kan vinden. 

Het was moeilijk dit besluit te nemen, aangezien het - met inachtneming van de coronamaatregelen - mogelijk is bijeen te komen om de dienst voor te bereiden en een viering te houden. We hebben ons echter afgevraagd of het verstandig zou zijn.

Dit laatste heeft de doorslag gegeven.

Hopelijk kunnen we op zondag 6 december aanstaande weer samenkomen  voor onze volgende dienst.

De kapel van Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe is wel open om een kaarsje aan te steken (graag melden bij de receptie).

Een meditatieve gedachte:

De stekelvarkens

 

Het werd heel erg koud in het land.

Daarom beslisten de stekelvarkens:

We blijven samen in de groep

en kruipen heel dicht bij elkaar

om ons zo te beschermen 

tegen de kou.

Maar,

toen ze dit deden,

deden ze elkaar zo'n pijn

met hun stekels 

dat ze beslisten

om elk hun eigen weg te gaan.

En de stekelvarkens vroren stilaan dood.

Dus moesten ze kiezen:

ofwel allemaal dood gaan,

ofwel de stekels van de anderen aanvaarden.

En ze beslisten:

wij willen samen blijven,

zodat we het warm hebben

en we zullen leren omgaan met de wondjes

die dat met zich meebrengt. 

Zo overleefden de stekelvarkens

de ijskoude winters.

 

 A. Schopenhauer (1788-1860)

 

 

 

17 oktober 2020

--De oecumenische viering van zondag 4 oktober  10.30 uur in de kapel van Kloosterhotel Willibrordhaeghe is te zien via

https://kerkdienstgemist.nl/

Kies Noord-Brabant, vervolgens Deurne en Protestantse Gemeente.

-De overweging van deze viering vindt u onder het kopje overwegingen boven aan deze pagina.

-Onze volgende dienst, een eucharistieviering, is op zondag 1 november om 10.30 uur. De voorbereidingsbijeenkomsten hiervoor zijn op donderdag 15 en 22 oktober om 19.30 uur in de kapel.        Lezingen van 1 november: Openbaring 7:2-4+9-14, Matteüs 5:1-12a.

Wilt u meedenken, meepraten?

U bent hierbij welkom; graag even aanmelden via kapelgroepwillibrordhaeghe@ziggo.nl 

 

We houden ons aan de richtlijnen omtrent corona:

- bij corona-achtige verschijnselen      blijft u thuis;

- bij binnenkomst de handen  ontsmetten en meteen plaatsnemen;

- niet rondlopen en van plaats wisselen;

- de  zitplaatsen zijn ruim opgesteld  volgens de 1,50 meter-norm;

- gedurende de hele dienst blijven zitten;

- er is geen samenzang, wel orgelspel;  

- de collecte en uitreiking van de  communie zijn aangepast;

- na de dienst verlaten de bezoekers op de achterste rij als eerste de kapel en bewaren daarbij de gepaste afstand;

-er is na afloop van de dienst helaas geen gelegenheid voor koffie,  thee en napraten.  

en toch...

IS IEDEREEN VAN HARTE WELKOM.

 

 

4 oktober 2020

--Op zondag 4 oktober is er in de kapel van Kloosterhotel Willibrordhaeghe om 10.30 uur een gezamenlijke viering van de Kapelgroep en de Protestantse Gemeente Deurne. Voorgangers zijn dominee Ada Rebel en Hannie van Heijster.

De lezingen vertellen het verhaal van de zorgzame wijngaardenier die teleurgesteld is over de werkers in zijn wijngaard.

Het thema van de oecumenische dienst:  Laten we elkaar verstaan. Het is gebaseerd op voornoemde Bijbelteksten.

Gezien de verwachte opkomst  is het belangrijk dat u zich

vóór zaterdag 3 oktober,18.00 uur  

aanmeldt voor de viering:

kapelgroepwillibrordhaeghe@ziggo.nl 

U bent van harte welkom!

We houden ons aan de richtlijnen omtrent corona:

- bij corona-achtige verschijnselen     blijft u thuis;

- bij binnenkomst de handen  ontsmetten en meteen plaatsnemen;

- niet rondlopen en van plaats wisselen;

- er zijn 80 zitplaatsen, ruim opgesteld  volgens de 1,50 meter-norm;

- gedurende de hele dienst blijven zitten;

- er is geen samenzang, wel orgelspel  en zang van een kleine zanggroep van  de Protestantse Gemeente; 

- de collecte en uitreiking van de  communie/deling  worden aangepast;

- na de dienst verlaten de bezoekers op de achterste rij als eerste de kapel en bewaren daarbij de gepaste afstand;

-er is na afloop helaas geen gelegenheid voor koffie,  thee en napraten.  

en toch...

IS IEDEREEN VAN HARTE WELKOM.

 

 

25 september 2020

--Zondag 6 september om 10.30 uur is er een Woord- en Communieviering in de kapel van Kloosterhotel Willibrordhaeghe aan de Vlierdenseweg in Deurne .

Als jaarthema hebben we gekozen voor “Laten we…”.

De lezingen van deze zondag  vormen de basis voor het thema

Laten we naar elkaar omkijken”.

Ze roepen ons op naar elkaar om te kijken,

“hoeder van je broeder/zuster” te zijn.

 

 

We houden ons aan de richtlijnen omtrent corona:

- de zitplaatsen zijn ruim opgesteld volgens de 1,50 meter-norm,

- er is geen samenzang, wel orgelspel, muziek vanaf cd en zang van de schola, 

- de collecte en uitreiking van de communie worden aangepast,

- er is helaas geen koffie en thee na afloop.

 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM.

 

29 augustus 2020

-- Op zondag 5 juli is er een samenkomst geweest op het pleintje achter de kapel.

Gelukkig mochten we velen van onze trouwe bezoekers hierbij verwelkomen.

Het was fijn elkaar weer te zien.

Het was geen gebruikelijke Thematische Viering.  Bij deze samenkomst hebben we naar  teksten en gedachten van Anselm Grün en Gerard Jansink geluisterd.

Hiermee hebben we teruggekeken op de maanden dat er geen viering kon plaatsvinden en ook een blik vooruit gericht naar de toekomst.

Op zondag 6 september is onze volgende dienst.

Hopelijk kunnen we dan in de kapel op de vertrouwde manier een Thematische Viering houden.

Wij wensen eenieder een mooie vakantieperiode.

Tot zondag 6 september 10.30 uur

 

 

21 juni 2020

--Op zondag 5 juli kunnen we elkaar om 10.30 uur weer ontmoeten bij de kapel van Willibrordhaeghe aan de Vlierdenseweg in Deurne. Geen viering, maar een moment om elkaar buiten de kapel te ontmoeten in een samenkomst: elkaar na bijna vier maanden weer eens spreken, terugkijken op vieringen die achter ons liggen en vooruitkijken naar de toekomst, nu in september a.s. het 46ste jaar start van de thematische vieringen. En er is ruimte om stil te staan bij wat corona voor u, jou en onze dierbaren heeft gebracht. De kapel is open om  een kaarsje aan te steken.

Eenieder is van harte welkom.

Vriendelijk verzoek om al vanaf de parkeerplaats de 1,5 m in acht te nemen.

 

31 mei 2020

-- Pinksteren

Jammer genoeg kunnen we nu niet samenkomen voor een thematische viering in de kapel. De werkgroep is steeds in overleg om te bekijken wanneer dit weer mogelijk kan zijn. De richtlijnen van het RIVM zijn hierbij leidend.

Misschien kunnen we elkaar op 5 juli ontmoeten, maar zekerheid hierover hebben we op dit ogenblik nog niet. Zodra het weer kan, leest u dit hier, op onze website.

Op Eerste Pinksterdag 1975 was onze eerste Thematische Viering in de kapel en dat  wil dus zeggen dat we onze vijfenveertigste verjaardag vieren. 

Het thema van de eerste viering was "ELKAAR VERSTAAN".

Dit thema is nog steeds actueel: samen  op zoek gaan naar de boodschap van het evangelie voor de mens van vandaag. Deze boodschap van bevrijding, van gerechtigheid, van openheid naar anderen is sinds de start in 1975 de rode draad in de vieringen.

Het vuur dat tweeduizend jaar geleden bij de apostelen werd ontstoken, blijft ons nog steeds inspireren de boodschap van Jezus Christus uit te dragen.

Laat ons het vuur in onszelf brandend houden en het uitstralen naar anderen!

 

 

-- Kloosterhotel Fletcher Willibrordhaeghe is geopend en men kan in de kapel een kaarsje opsteken. (graag melden bij de receptie)

-- Diverse kerkdiensten in de regio zijn te volgen via   www.kerkdienstgemist.nl 

 

1 mei 2020

-- Samenkomsten In onze kapel zijn tot nader order niet mogelijk in verband met de situatie rond het corona-virus.

Dat is bijzonder spijtig, omdat we die momenten van saamhorigheid juist in deze tijd zo goed kunnen gebruiken.

Onze werkgroep heeft echter niet stilgezeten: telefonisch en digitaal zijn we actief bezig.

 

-- Vanaf vandaag is Fletcher Willibrordhaeghe weer geopend en kan men in de kapel een kaarsje branden. 

 

-- De opbrengst van de collecte voor de Vastenactie Groot Deurne van de dienst van 1 maart en de overschrijvingen bedraagt € 336,05.

Dit bedrag is inmiddels overgemaakt.

 

-- Diverse kerkdiensten in de regio zijn te volgen via   www.kerkdienstgemist.nl 

 

en... hopelijk tot spoedig ziens! 

 

april 2020

- Samenkomsten In onze kapel zijn tot nader order niet mogelijk in verband met de situatie rond het corona-virus.

Dat is bijzonder spijtig, omdat we die momenten van saamhorigheid juist in deze tijd zo goed kunnen gebruiken.

Toch brandt vanaf 12 april  10.30 uur de Paaskaars in de kapel van Willibrordhaeghe voor ons allen wanneer u  op onderstaande link klikt .

https://youtu.be/m5bn7-gqaqA

De overweging van pater Koos van Dijk voor Pasen vindt u onder de kop ''overwegingen'. Laat ons hoop putten uit zijn woorden.

--- Deze week ontvingen wij het bericht dat op 6 april onze oud-dirigent

Jan van de Kerkhof

op 84 jarige leeftijd is overleden.

Wij zullen hem ons blijven herinneren als een gedreven lid van de werkgroep.

Voor Jan en voor ieders persoonlijke intenties zal de vlam van onze Paaskaars branden.

 

--- Diverse kerkdiensten in de regio zijn te volgen via   www.kerkdienstgemist.nl 

 

 --- Voordat we het misschien vergeten:

 Vastenactie 

NL29 ASNB 8821 0265 07   t.n.v.

Stichting Kapelgroep Willibrordhaeghe,

o.v.v. Vastenactie 2020

Wij zullen het bedrag na Pasen overmaken naar het rekeningnummer van vastenactie Groot Deurne. Omzien naar elkaar kunnen we op deze manier in daden omzetten.

 

In 2020 is het thema van de vastenactie: “Werken aan je toekomst – een beter leven dankzij goed onderwijs”.

Voor kinderen is het belangrijk dat ze na basisonderwijs kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding om een vak te leren. Daarmee krijgen ze kansen op werk en op inkomen.

Veel kinderen in bijv. Zambia volgen maar enkele jaren basisonderwijs. Vastenactie wil ervoor zorgen dat meer jongeren naar school kunnen gaan en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zo kunnen ze na die opleiding voor zichzelf zorgen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren!

 

Bij voorbaat hartelijk dank

en... hopelijk tot spoedig ziens!