Wij zijn een werkgroep die zich vanaf mei 1975 inspant om iedere maand een thematische viering te houden die voor iedereen toegankelijk is. Wij staan voor de oecumenische gedachte. Onze bezoekers komen niet alleen uit de regio, maar ook mogen wij regelmatig anderen  begroeten: toevallige passanten of gasten van Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe.

Kortom: Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond!

 

Deze vieringen vinden plaats in de kapel van Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe te Deurne.

 

Onze activiteiten zijn ondergebracht in Stichting Kapelgroep Willibrordhaeghe  (KVK-nummer 74813544)

 

Uit de statuten:

 

Artikel 2 – Doel

  1. De stichting heeft ten doel het uitdragen van de boodschap van Jezus Christus met name door het voorbereiden en houden van kerkelijke vieringen op rooms-katholieke grondslag,

- het beheren van religieuze artikelen en voorwerpen die eigendom zijn van het Gezelschap van het Goddelijk Woord (Congregatie      SVD),

- het vormen en voorbereiden van personen om leiding te kunnen geven aan de werkzaamheden binnen de stichting,

- het uitdragen van nieuwe, casu quo, andere inzichten,

- het ondersteunen van goede doelen,

- en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

  1. De stichting heeft een algemeen doel.
  2. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Het bestuur wordt gevomd door:

Hannie van Heijster, secretaris

René van de Laar, penningmeester

Peter Keijsers, voorzitter