Sinds 18 mei 1975 (Pinksteren) komen kerkgangers uit de wijde omtrek maandelijks in de kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe (voorheen Missiehuis St. Willibrord) bijeen voor thematische (eucharistie)vieringen: samen op zoek naar de boodschap van het evangelie voor de mens van vandaag. Deze boodschap van bevrijding, van gerechtigheid, van openheid naar anderen is sinds de start de rode draad in de vieringen.

 

De vieringen worden voorbereid door een werkgroep die twee keer per maand vergadert. Elk jaar wordt een richtinggevend jaarthema gekozen. Het thema van de maandelijkse vieringen wordt gevonden in de lezingen van de betreffende zondag/feestdag uit het Oude en Nieuwe Testament en sluit aan bij het jaarthema (september t/m juli).

Hoofdvraag tijdens de vergadering: “Welke boodschap horen we in de lezingen voor de samenleving in groot of klein verband van deze tijd?” We hertalen als het ware de Bijbelse boodschap. Regelmatig wordt ook een profane tekst gelezen om het thema te versterken. Het thema van de eerste viering op Pinksterzondag 1975 luidde “Elkaar verstaan”.

 

De vieringen dragen er niet alleen toe bij dat velen uit de wijde omtrek de weg naar de kapel hebben kunnen vinden. Ze gaven en geven ook een impuls aan een meer eigentijdse vormgeving en verdieping van liturgische vieringen. Dat heeft mogelijk andere groepen in Deurne en omgeving en verder weg geïnspireerd.

Het belangrijkste doel in de ogen van de werkgroep is en blijft: in de vieringen samen op zoek gaan naar wat de boodschap van het evangelie aan de mens van vandaag de dag te bieden heeft en dit op een eigentijdse manier te verwoorden. Daarbij spelen zingeving en momenten van stilte een belangrijke rol.

 

Na het vertrek van de SVD-gemeenschap van het voormalig Missiehuis St. Willibrord in 2015 kunnen we niet meer bij elke viering een beroep doen op een gewijde voorganger, die ook de overweging verzorgt. Daarom zijn er ook af en toe woord- en communievieringen, waarbij leden van de werkgroep voorgaan en de overweging verzorgen.

Een vaste organist begeleidt de samenzang waarbij de vaste dirigent de zang in goede banen leidt.

 

Iedereen is welkom in de kapel van kloosterhotel Willibrordhaeghe - Vlierdenseweg109 - 5753 AC Deurne - , waar ‘gastheer’ Fletcher ons telkens graag begroet.

Na afloop van de diensten is er gelegenheid onder het genot van een kopje koffie of thee  gezellig met elkaar na te praten.

 

De vieringen (meestal) op de eerste zondag van de maand beginnen om 10.30 uur,

Er zijn ook vieringen op de kerkelijke feestdagen Pasen, Pinksteren en Kerstmis.

.